Høvdinggården, Steinkjer

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger tilbyr et desentralisert poliklinisk tilbud på Høvdinggården i Steinkjer. Poliklinikken har behandlingstilbud til personer over 18 år med angst, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser bosatt i Steinkjer, Leksvik og Snåsa.

Innkjørsel til Høvdinggården. Foto.
Høvdinggården, desentralisert psykiatrisk poliklinikk, Steinkjer. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.
Høvdinggården på Steinkjer. Foto.
Høvdinggården, desentralisert psykiatrisk poliklinikk, Steinkjer. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Kontakt

Telefon
74098000
E-post
Postadresse

Sykehuset Levanger
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Høvdinggården
Besøksadresse
Høvdingveien 10(Google maps)
7725 Steinkjer
Telefon
74098000
E-post

Praktisk informasjon

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.