HELSENORGE
Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

TIPS

TIPS er en gruppe fagfolk ved Sykehuset Namsos som jobber for at tegn eller symptomer på psykose blir oppdaget og behandlet så tidlig som mulig. Har du mistanke om psykoselidelse hos deg selv eller andre ønsker vi at du ringer vårt telefonnummer 95 29 39 49. 

Gutt med hettegenser kikker ned i bakken. Foto.

Det kan være grunn til bekymring hvis reaksjonsmåte og oppførsel forandrer seg uten at det er en spesiell grunn til det, og at det varer over tid. Tidlige tegn på psykoseutvikling kan være isolering, slite med å fungere i hverdagen og få endret følelsesliv. Tidlig diagnostisering og behandling øker sannsynligheten for å bli helt frisk og at tilstanden ikke kronifiserer seg. Foto: Colourbox.com​​

​​​Symptomer på psykose

Psykose er en samling tegn og symptomer som best kan forklares som en forvirringstilstand. Psykoser kan være forskjellig fra person til person, og kan også variere hos samme person over tid. Psykose utvikler seg ofte gradvis over tid.

Symptomer tidlig i psykoseutviklingen kan være:

 • ​søvnforstyrrelser
 • angst
 • depresjon
 • ​isolere seg
 • gruble over egen identitet
 • slite med å fungere sosialt og i hverdagslivet
 • problemer med å være på skole eller i jobb
 • konsentrasjonsvansker
 • glemsomhet
 • endret følelsesliv til likegyldighet eller store svingninger
 • følelsesutbrudd som ikke passer til situasjonen, f.eks le når noe er trist​

​Symptomer i senere fase i psykoseutviklingen kan være:

 • ​høre stemmer andre ikke hører
 • se ting andre ikke kan se
 • opplevelse av å være utsatt for et komplott eller forfølgelse
 • opplevelse av å bli påvirket av radio, tv eller satelitter og liknende
 • føle at andre har makt til å stjele tanker eller putte tanker inn i hodet sitt
 • føle at man kan lese andres tanker
 • vanskelig for å skille mellom seg selv og verden omkring, og begynne å tvile på hva som er virkelig og ikke
 • stor grad av angst og uro​

De færreste som utvikler psykose har alle disse symptomene.

TIPS Sør-Øst har laget en film om psykose, hvordan psykosesymptomer oppleves og hvilke myter som eksisterer om psykose.

 ​

Hva skjer hvis jeg ringer TIPS-telefonen?

TIPS-telefonen 95 29 39 49 er betjent mandag til fredag i tidsrommet 08:00-15:00.

Når vi får inn en bekymringsmelding etablerer vi dialog med pasienten for å kartlegge symptomer. Hvis det kommer fram symptomer som peker i retning av psykoseproblematikk, vil vi be pasientens fastlege henvise vedkommende til spesialisthelsetjenesten for videre utredning og behandling​.

Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

Skulle det komme fram andre symptomer som ikke faller inn under TIPS sin målgruppe, vil vi være behjelpelig med å etablere kontakt med aktuell instans.

TIPS-teamet fotografert utenfor Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

TIPS-telefonen 95 29 39 49 besvares av TIPS-teamet ved Sykehuset Namsos. Fra venstre: Jørgen Fossum Olaussen, Anita Nilsen og Grete Oksdøl Lervik.


Kan man bli frisk fra psykose?

Man kan bli frisk fra psykose. Noen har bare en episode, mens andre kan ha flere i løpet av livet. Tidlig diagnostisering og behandling kan bidra til raskere bedring og forebygge at tilstanden kronifiserer seg.

Les mer om psykose på helsenorge.no​

Fant du det du lette etter?