HELSENORGE

TIPS - Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, Sykehuset Namsos

TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) er et lavterskeltilbud som tilbys ved Sykehuset Namsos. Hensikten med tilbudet er å redusere varigheten av ubehandlet psykose. 

Om tilbudet

Sykehuset Namsos etablerte i juni 2010 lavterskeltilbudet TIPS. TIPS er et tilbud til unge mennesker med mulig utvikling av førstegangspsykose. Tilbudet driftes av seksjon Psykose ved Klinikk for psykisk helsevern og rus og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Klinikk for kvinne, barn og familie.

TIPS-telefonen er en lavterskel telefontjeneste hvor både primærhelsetjenesten, skole og folk flest kan ringe inn sin bekymring for seg selv eller for andre. Det kan være egne barn, elever, brukere osv. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å ringe.  

TIPS-teamet etablerer dialog med den aktuelle personen for kartlegging av symptomer. Det gis tilbakemelding til fastlegen. Hvis det kommer frem symptomer som peker i retning av psykoseproblematikk, vil det være aktuelt med henvisning fra fastlegen for videre utredning og behandling.

Skulle det komme frem andre symptomer som ikke faller inn under TIPS sin målgruppe, vil TIPS-teamet være behjelpelige med etablering av kontakt med aktuell hjelpeinstans.

Målsetting

Hovedmålsettingen med lavterskeltilbudet er å få flest mulig til å ta kontakt så tidlig som mulig når det foreligger mistanke om psykoselidelse, slik at lidelsen blir oppdaget og pasienten får riktig behandling så raskt som mulig. Tidlig diagnostisering og behandling kan bidra til raskere bedring og forebygge kronifisering (at tilstanden blir kronisk). 

Kontaktinformasjon

TIPS-teamet nås på telefonnummer  95 29 39 49 mandag til fredag i tidsrommet 08:00-15:00.

Fant du det du lette etter?