Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) gir et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud til pasienter med ulike alvorlige typer spiseforstyrrelser i Helse Midt-Norge.

Kontakt

Telefon
72 83 61 50
mandag - torsdag 08:00-15:00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon