HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Hva kan jeg gjøre i ventetiden?

Du vet hvordan det er å være syk og fortsette i de samme mønstrene. Det du derimot ikke vet, er hva som vil skje om du velger å gjøre det motsatte. Så hva har du å tape på å prøve? Hvis du ikke liker livet som frisk, kan du alltids gå tilbake.

Tidligere pasient

Når du har bestemt deg for å ta tak i spiseforstyrrelsen din ved å komme til oss, har du allerede tatt et valg. I forkant har du sikkert vært usikker og i tvil. Mange har tanker som "Er jeg syk nok? Fortjener jeg plassen? Er det noen vits? Blir jeg bedre? Orker jeg å ta opp kampen å gjøre noe med de spiseforstyrrede tankene og spiseatferden?". Da er det viktig at du stoler på den beslutningen som er tatt av fagpersonell om at akkurat du trenger plassen.

Det er fint hvis du før innleggelsen begynner å forberede deg på den jobben du skal gjøre under innleggelsen. Tenk gjennom ha du ønsker å gjøre av endringer, hvorfor du skal gjøre endringene og hva du trenger for å oppnå disse endringene. som en forberedelse kan du også forsøke å legge om vaner og rutiner som er knyttet til spiseforstyrrelsen. Det kan bidra til at behandlingsprosessen kjennes lettere. Om du allerede er i behandling, er det viktig at du følger opp denne behandlingen frem til innleggelsen.

Når du har kommet til innleggelse, ønsker vi sammen med deg å finne motivasjonen for endring, slik at du kan ta trygge og gode valg. Vi ønsker å være en støtte og trygghet for deg under innleggelsen. Det vil også innebære at vi sammen med deg bruker tid på å tilføre positive opplevelser fra livet uten sykdommen.

Mange kan ha et ønske om å bli frisk, samtidig som en kjenner på frykten for å miste sykdommen. Ofte kan en føle seg alende, kjenne på tomhet og frykt, både for å bli frisk, me​n kanskje også for å borbli i en situasjon hvor en fortsetter å være syk. Disse tankene og følelsene vil du kanskje kjenne på, og motivasjonen kan variere gjennom behandlingsforløpet.

Vi vet at mange har levd med sykdommen lenge og kan derfor ha tanker som "hvem er jeg uten sykdommen?". Dette er noe vi vil ha fokus på i behandling. Det kan være skremmende, men viktig for at du skal bli anerkjent for den flotte personen du er.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!


Fant du det du lette etter?