HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Informasjon om siste uke

​Når du ​kommer til den siste uken av det planlagte behandlingsforløpet, vil du få utdelt de samme spørreskjemaene som du fikk i starten av behandlingen. Disse vil behandler gjennomgå med deg før utskrivelse. Du vil også få en utskrivingssamtale denne uka med behandler og miljøpersonalet, hvor behandlingen evalueres og oppsummeres, epikrise og plan for videre oppfølging gjennomgås. Din pasientansvarlig lege vil sikre at eventuelle resepter og sykemelding er ordnet og klar til hjemreisen. Har du levert inn personlige eiendeler under innleggelsen, vil disse bli utlevert ved utskrivelse.

Som en del av våre rutiner, vil det bli satt opp en kontrolltime 1 år etter utskrivelse. Dette for å høre hvordan det går med deg og for at du skal få en mulighet til å gi oss tilbakemeldinger. Du vil få beskjed i forkant av timen og velger selv om du ønsker å ta imot tilbudet. Samtalen foregår ved oppmøte ved klinikken eller på telefon.

Fant du det du lette etter?