HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Prøveuke

Den første uka kalles prøveuke og varer fra mandag til mandag. 

​Når ​du kommer til avtalt tid første dag, vil du bli møtt av miljøpersonalet som viser deg til rommet du skal ha under innleggelsen. Det blir deretter gjennomført en innkomstsamtale med behandler og miljøpersonalet. Her vil vi bruke tid på å høre hvordan du har det og hva du tenker om innleggelsen. Videre utarbeider vi en spiseliste og lager målsetting for den første uka. Somatisk undersøkelse gjøres av lege og det blir tatt rutinemessige prøver.

Klokka 12:00 - 12:30 er det lunsj og kjøkkenpersonalet smører maten ut fra din spiseliste. Personalet er til stede under måltidene for å støtte og trygge deg. Det er felles oppfølging på stua i 30 minutter etter måltidene.

Etter lunsj er det målsettingsgruppe der pasientene deler sine mål for uka. Vi ønsker at du også kan si noe om dine mål for innleggelsen i denne gruppa, men det er frivillig.

Vi måler vekt og høyde på undersøkelsesrommet klokka 07:45 på dag to. Rutinemessig urinprøve blir også tatt denne morgenen. Videre under innleggelsen er det veiing mandag og torsdag klokka 07:45.

Du vil få informasjon om behandlingstilbudet. For at du skal få et realistisk bilde på hva behandlingstilbudet innebærer, anbefaler vi at du deltar i ukeprogrammet, hvis ikke annet er bestemt i samråd med teamet ditt.

I løpet av prøveuka eller så snart det er hensiktsmessig, vil du bli bedt om å fylle ut ulike spørreskjema. I etterkant får du anledning til å gjennomgå disse med behandleren din. Dette vil være nyttig med tanke på planleggingen av din behandling og målsetting.

Vi ønsker at du bruker prøveuken til å tenke gjennom fordeler og ulemper, ønsker og mål for innleggelsen. Ikke vær redd for å ta kontakt med personalet, vi er her for å hjelpe deg.

Når det kommer til permisjon den første helga, gjøres det individuelle vurderinger om det er hensiktsmessig.

Fant du det du lette etter?