HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Spørre- og kartleggingsskjema

​I løpet av den første uka av innleggelsen vil du bli spurt om å fylle ut ulike spørreskjema. Noen skjema spør etter plager som vi alle kan oppleve, mens andre skjema stiller mer spesifikke spørsmål knyttet til spiseforstyrrelsen, ditt forhold til andre personer, hvor tilfreds du er med behandling, opplevelse av bedring, din opplevelse av egen kropp og fysisk aktivitet.

I god tid før behandlingsavslutning vil du bli spurt om å fylle ut noen av de samme skjemaene på nytt, for å se på endringer oppnådd under behandling.

Fant du det du lette etter?