HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Velkommen til forvern

Når du møter til forvern, som er en forberedelse til innleggelse, vil du møte behandler og miljøpersonalet fra seksjonen.

​Hen​sikten med å gjennomføre forvern er å utveksle informasjon. Sammen med deg kartlegger vi tidligere behandlingserfaringer, dine forventninger, motivasjon og mål for behandlingen. Dette gjør vi for å sikre at det samsvarer med seksjonens tilbud.

Vi presenterer vårt behandlingstilbud. Du får informasjon om seksjonen, ukeplan, rammer og regler som gjelder under innleggelsen. Det kan være aktuelt for pårørende å delta i forbindelse med forvernet. Det blir mulighet for omvisning i seksjonen.

Ofte avtaler vi innleggelsesdato under forvernsamtalen, men i noen tilfeller har vi flere forvernsamtaler før endelig innleggelsesdato blir bestemt.

Fant du det du lette etter?