HELSENORGE

Kliniske nettverk

Kliniske nettverk skal gjøre det lettere for behandlingsapparatet å kommunisere, samarbeide og behandle pasienter på tvers av regionene. Nettverkene bidrar aktivt med kunnskapsformidling og kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, temadager og konferanser.

​Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

I 2003 ble Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser opprettet etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet. Nettverket representeres av sentrale fagpersoner fra BUP, voksenpsykiatrien og somatiske avdelinger, representanter fra interesseorganisasjonene IKS og ROS, samt en representant fra SHdir.

Nettverkets målsetting er å arbeide for god kommunikasjon på tvers av regionene, fremme erfaringsutveksling og å dele kunnskap for å få til et godt behandlingstilbud for pasienter med spiseforstyrrelser. I regi av NKSF arrangeres tverrfaglige nettverksmøter, konferanser og fagseminarer.

Regionalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

I Helse Midt-Norge er besluttet at Sykehuset Levanger skal ha ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i regionen. Det er et mål at dette ikke skal svekke tilbudet andre steder i regionen.

RKSF har etablert et Regionalt klinisk nettverk, som har til hensikt å sikre forankring i alle deler av regionen og muliggjøre kontakt og samarbeid på tvers.

Mål:

  • Arbeide for å bedre kommunikasjon innad i regionen (samarbeidsarena)
  • Arrangere treffpunkt for erfaringsutveksling
  • Kunnskapsformidling og kompetanseheving
  • Tilby hospitering og/eller veiledning ved behov

Fysionettverk

I 2012 ble det dannet et undernettverk for fysioterapeuter under NKSF. Kroppsbildeforstyrrelser og fysisk aktivitet / trening er sentrale symptomområder for pasienter med spiseforstyrrelser, og naturlige fordypningsområder for fysioterapeuter.

Fysioterapeuter har helt fra oppstarten av spesialenhetene vært med i tverrfaglige behandingsteam. Målet med undernettverket er å styrke og utvikle fagområdet "fysioterapeuter og spiseforstyrrelser" til det beste for pasientene, og å bidra med kunnskap i de tverrfaglige behandlingsteamene.

Nettverket arrangerer to fagmøter i året. Møtene i fysioterapinettverket er viktig for å dele kunnskap og å utveksle erfaringer.

Leder for fysionettverket

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og forsker Marit Danielsen
E-post: Marit.Danielsen@hnt.no

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Sykehuset Levanger

Fant du det du lette etter?