Kliniske nettverk

Kliniske nettverk skal gjøre det lettere for behandlingsapparatet å kommunisere, samarbeide og behandle pasienter på tvers av regionene. Nettverkene bidrar aktivt med kunnskapsformidling og kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, temadager og konferanser.

​Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

Nettverket ble opprettet etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet. Nettverket representeres av sentrale fagpersoner fra BUP, voksenpsykiatrien og somatiske avdelinger, representanter fra interesseorganisasjonene IKS og ROS, samt en representant fra SHdir.

Regionalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

I Helse Midt-Norge er besluttet at Sykehuset Levanger skal ha ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i regionen. Det er et mål at dette ikke skal svekke tilbudet andre steder i regionen.

RKSF har etablert et Regionalt klinisk nettverk, som har til hensikt å sikre forankring i alle deler av regionen og muliggjøre kontakt og samarbeid på tvers.

Mål:

  • Arbeide for å bedre kommunikasjon innad i regionen (samarbeidsarena)
  • Arrangere treffpunkt for erfaringsutveksling
  • Kunnskapsformidling og kompetanseheving
  • Tilby hospitering og/eller veiledning ved behov

Fysionettverk

Her kommer det innhold.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.