Om RKSF

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

RKSF har en tverrfaglig personalgruppe med miljøterapeuter og behandlere. Innlagte pasienter får et tverrfaglig behandlerteam som ukentlig følger opp individuelle målsettinger, tiltak og evalueringer.

​Hva er RKSF?

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungen psykisk helsevern (TPH).

I hovedsak kommer våre pasienter fra Midt-Norge, men pasienter fra hele landet kan henvises.

I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til hele regionen. Samarbeid skjer også gjennom regionalt og nasjonalt nettverk for spiseforstyrrelser. 

Nye lokaler fra september 2018

RKSF seksjon Levanger og RKSF seksjon Stjørdal ble samlokalisert i september 2018. For tiden benytter RKSF  midlertidige lokaler i andreetasjen i nybygget på Sykehuset Levanger, hvor det er 10 døgnplasser. I tillegg disponerer vi en treningsleilighet og fire hybler, som kan bidra til å lette overgangen fra innleggelse til utskrivelse.

Når nybygget står ferdig i mai 2019, utvider RKSF kapasiteten fra 10 til 16 døgnplasser.

I hovedsak er behandlingen frivillig og basert på tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere ved RKSF. For noen pasienter kan det være aktuelt med behandling på tvang.

Vi tilbyr både døgnbehandling og poliklinisk dagtilbud.

Spiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, poliklinikk og dagbehandling

Døgntilbudet vil bestå av flere tilbud, slik som

  • standardisert faseinndelt behandling
  • sekvensiell behandling (periodevise innleggelser og hjemmeperioder)
  • ulike former for individuell tilrettelegging for gravide, mødre, pasienter med samtidig ruslidelse eller traumelidelse
  • tvungent psykisk helsevern

Fant du det du lette etter?