Fagdag om overspisingslidelse (BED)

Onsdag 20.november 2019 gjennomførte RKSF i regi av Regionalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser en fagdag om overspisingslidelse (BED).

Forelesere var Kari Anne Vrabel og Maren Kopland fra Modum Bad. Dagen ble innledet med en brukerstemme, og deretter ble kunnskapsgrunnlaget for BED presentert. Videre inkluderte dagen diskusjon av sentrale problemstillinger i BED-behandling, implementering av BED-behandling ved døgnavdelinger, kliniske utfordringer og refleksjoner. 

BED for RKNS (pdf)

Fant du det du lette etter?