Senter for intern service

Vi forvalter Helse Nord-Trøndelags bygningsareal og uteområder, og yter service og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Vår kjøkkenavdeling lager mat til inneliggende pasienter og drifter helseforetakets kantiner. Vi har også ansvar for resepsjon, sentralbord, kontorstøtte, varelogistikk, lager og innkjøp.

Kontakt

Arkivavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/senter-for-intern-service/arkivavdelingenArkivavdelingen