Data og analyse

Vi har ansvar for at foretaket har tilstrekkelig og godt kvalitetssikret faktagrunnlag til styring og rapportering, og bistår med analyser. Enheten ivaretar alle fagområder i foretaket (somatikk, psykiatri og rus) og dekker både intern og ekstern rapportering.

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.