Fagavdelingen

Fagavdelingen sine hovedoppgaver er kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. Dette omfatter behandling av klagesaker, oppfølging av tilsyn, smittevern, pasientforløp/pakkeforløp, rådgiving om helsejuridiske spørsmål, kvalitetssystemet, internrevisjon og ansvar for beredskap.

Les mer om Fagavdelingen

Fagavdelingen

Fagavdelingen understøtter klinikkenes og direktørens arbeid for god pasientbehandling.

Fagavdelingen leverer helsefaglige tjenester, veiledning og verktøy av god kvalitet til foretakets ledelse, mellomledere og øvrige ansatte. Tjenestene skal sikre:

  - høy kvalitet på pasientbehandling og forskning
  - at lover og forskrifter er kjent og etterleves
  - at vi har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, både i egen avdeling og i foretaket som helhet
  - at ytre miljø ikke skades
  - at offentlige midler brukes mest mulig kostnadseffektivt

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?