Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forsknings- og utviklingsarbeid til ansatte og samarbeidspartnere.

Informasjon og liste over ansatte i Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen


Forskningssjef

Forskningssjef Bodil Landstad. Bilde.
Forskningssjef Bodil Landstad

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Forskningssjefen er delegert hovedansvaret som forskningsansvarlig i HNT
 • Ansvar for at all forskningsvirksomhet granskes i henhold til interne forskningsstrategier, vitenskapelig og faglig kvalitet, gjennomførbarhet og forsvarlighet i henhold til lovverk og ressurser
 • Tilrettelegging for forskning gjennom god forskningsinfrastruktur
 • Jobbe for å opprettholde vitenskapelig produksjon av god kvalitet
 • Forvaltning av forskningsdata i HNT
 • Stimulere til forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt mellom universitet, høgskoler og helseforetak
 • Utvikle og styrke samarbeidet med andre eksterne forskningsaktører
 • Bedrive egen forskning

Kontaktinformasjon

Tlf 74 09 89 32 / bodil.landstad@hnt.no  

Saksbehandler

Sekretær Bente Rømo Søreng. Bilde.
Sekretær Bente Rømo Søreng

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriell
 • PRS-arbeid
 • Budsjettarbeid
 • Saksbehandler 

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 82 90 / bente.romo.soreng@hnt.no 

Forskningsrådgiver

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Godkjenning av forskningsprosjekter (medlem i DAC)
 • SØK-studiet
 • Forskningslunsj, forskerprat i NRK radio
 • Oversikt over forskningsinfrastruktur, forskningsmiljø og bidra til å knytte kontakt med andre forskningsmiljø og forskningsnettverk

Kontaktinformasjon

Tlf.  74 09 81 35/909 56 250  hege.haugdahl@hnt.no

Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator Kristine Hole. Bilde.
Prosjektkoordinator Kristine Hole

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

VirksomhetTlf. 74 09 87 88 / kristine.hole@hnt.no

Konsulent datautlevering

Konsulent datautlevering Marlen Knutli. Bilde.
Konsulent datautlevering Marlen Knutli

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Bestilling, klargjøring og utlevering av data
 • Prosjektleder i Forskningsbiobank for polikliniske pasienter
 • SPSS – grunnleggende støtte i klargjøring av datasett/merging av filer

Tlf. 74 09 87 92 / marlen.knutli@hnt.no

Rådgiver IKT

Rådgiver IKT Erling Jermstad. Bilde.
Rådgiver IKT Erling Jermstad

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • IT-bestiller Senter for virksomhetsstøtte og utvikling

 • Superbruker Office

 • Statistikk; tilpassing, registrering, rapportering (SPSS)

 • Utforming/utskrift presentasjoner, postere og foldere
 • Veiledning/opplæring bruk av div. programvare (SPSS/Office)
 • Web, internett-/intranettpublisering
 • Lage/red. visittkort/bilder/audio/video
 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 89 21 / erling.jermstad@hnt.no


Fagbibliotekar

Fagbibliotekar Marianne Lysne. Bilde.
Fagbibliotekar Marianne Lysne

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Låne ut faglitteratur til ansatte
 • Skaffe artikler til ansatte
 • Veilede i litteratursøk og endnote
 • «Bestill en bibliotekar»: komme ut i avdelingene for å informere om bibliotekets ressurser og elektroniske tilganger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Tlf. 74 09 83 36/marianne.lysne@hnt.no

Personvernombud for Forskning

Personvernombud for forskning Fredrik Høie Jordet. Bilde
Personvernombud for forskning Fredrik Høie Jordet

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helseforetakene i Helse Midt-Norge

Virksomhet

Personvernombud for forskning skal oppgradere retningslinjer og rutiner for personvern og informasjonssikkerhet som gjelder forskning og kvalitetsstudier ved sykehusene i Helse Midt Norge. Dette vil blant annet innebære vurdering av personvern og informasjonssikkerhet i prosjekter som behandler personopplysninger, veiledning og opplæring av sykehusansatte og forskere. Personvernombudet for forskning er en regional ressurs, og samarbeider på tvers av nivå og foretak. Det skal i den forbindelse legges til rette for regional praktisering av personvernlovgivningen innenfor spesialisthelsetjenesten. Personvernombudet skal hovedsakelig være en ressurs for forskere og ansatte tilknyttet regionens helseforetak, men også eksterne forskere og studenter som ønsker utlevering av helseopplysninger fra Helse Nord-Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 73 53 / fredrikhoie.jordet@helse-nordtrondelag.no

Rådgiver kommunikasjon

Rådgiver kommunikasjon Kim Goksøyr Strande. Bilde.
Rådgiver kommunikasjon Kim Goksøyr Strande

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid for å formidle og synliggjøre forskningen i Helse Nord-Trøndelag
 • Planlegge, produsere og publisere innhold i ulike sjangre og kommunikasjonskanaler


Tlf 92 81 98 01/KimGoksoyr.Strande@hnt.no

Rådgiver innovasjon

Rådgiver innovasjon Hilde Kjeldstad Berg. Bilde.
Rådgiver innovasjon Hilde Kjeldstad Berg

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

Telefon 47 25 72 22/hilde.kjeldstad.berg@hnt.no

Statistiker

Statistiker Tor Åge Myklebust. Bilde.
Statistiker Tor Åge Myklebust

Kontorsted

FoU-seksjonen, Volda sjukehus

Arbeidssted

Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag

Virksomhet

Er primært ansatt for å bistå de som holder på med forskning eller forskningsrelaterte aktiviteter. Statistiker kan bistå i studieplanlegging, metodevurdering, gjennomføring av analyser og lignende. Statistiker kan også gi veiledning primært i Stata, men også etter hvert i SPSS. Veiledning kan skje via Skype, og avtales gjennom telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon

Tlf. 97 56 60 65 / tor.age.myklebust@helse-mr.no

Monitor

Monitor Torbjørn Øvreness. Bilde.
Monitor Torbjørn Øvreness

Kontorsted

Kontor for forskningsstøtte, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital

Arbeidssted

Helseforetakene i Helse Midt-Norge

Virksomhet

Gi forskningsbistand til alle Helseforetak i Helse Midt-Norge som har et forskningsprosjekt som har behov for å monitoreres.

Kontaktinformasjon

Tlf. 92 29 37 12 / torbjorn.ovreness@stolav.no

Kontaktinformasjon

Telefon
74 09 82 90
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?