Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forsknings- og utviklingsarbeid til ansatte og samarbeidspartnere.

Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon