HR-avdelingen

Avdelingen har en sentral rolle knyttet til personalspørsmål, rekruttering og andre støttefunksjoner for organisasjonen. Sentralt står arbeidsgiveransvaret i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). HR ivaretar viktige funksjoner som inkluderende arbeidsliv, forebygge sykefravær og bidra positivt til at personalpolitikken er i tråd med arbeidslivets lover og regler.

Kontakt

Telefon
74 21 53 86 og 74 21 57 65 (Sykehuset Namsos) og 74 09 82 82 (Sykehuset Levanger)
mandag08:00 - 15:30
tirsdag08:00 - 15:30
onsdag08:00 - 15:30
torsdag08:00 - 15:30
fredag08:00 - 15:30
E-post