Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestingssenteret (LMS) er helseforetakets ressurs innen opplæring av pasienter og pårørende. LMS er en pedagogisk og organisatorisk ressurs for kliniske avdelinger. LMS har kunnskap og erfaring innen pedagogiske virkemidler i helsetjenesten, brukerinvolvering og organisering.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestingssenteret gi pasienter med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og deres pårørende.

  • Lærings- og mestringssenterets oppgave er å koordinere pasient- og pårørendeopplæring.
  • Brukererfaring og fagkunnskap sidestilles ved planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak
  • Pedagogisk kompetanse til helsepersonell og brukere
  • Informasjonssenter og møteplass 

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2017 (pdf)

Kontakt

Oppmøtested

Sykehuset Levanger: Lærings- og mestringssenteret ligger i Arken

Sykehuset Namsos: Lærings- og mestringssenteret ligger i eget bygg øst for sykehusmassen.

Telefon
74 21 53 64 eller 74 09 89 85
mandag08:00-15:00
tirsdag08:00-15:00
onsdag08:00-15:00
torsdag08:00-15:00
fredag08:00-15:00