Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestingssenteret (LMS) er Helse Nord-Trøndelags ressurs innen opplæring av pasienter og pårørende. LMS er en pedagogisk og organisatorisk ressurs for kliniske avdelinger. LMS har kunnskap og erfaring innen pedagogiske virkemidler i helsetjenesten, brukerinvolvering og organisering.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mesrtingssenteret gir pasienter med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og deres pårørende.

  • Lærings- og mestringssenterets oppgave er å koordinere pasient- og pårørendeopplæring.
  • Brukererfaring og fagkunnskap sidestilles ved planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak
  • Pedagogisk kompetanse til helsepersonell og brukere
  • Informasjonssenter og møteplass 

Opplæring av pasienter og pårørende skal være en del av det standardiserte pasientforløpet, uavhengig av språk, kultur og levesett.

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2017 (pdf)

Målet

Målet er å gi pasienter og pårørende økt kunnskap om egen sykdom og økt innsikt i egen situasjon for å kunne forebygge forverring og blir styrket i mestring av egen hverdag.

Tjenestene

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Tjenestene våre utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere. Vi tilbyr kompetansehevende tilbud til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunene, med mål om å styrke helsepedagogiske verktøy i fagutøvelsen.

Vi tilbyr:

  • Grunnkurs i helsepedagogikk
  • Fagdager med helsepedagogiske tema
  • Motiverende samtale, introduksjonskurs
  • Presentasjonsteknikk

Ansatte

Ann Kathrin Hagen Røstad - leder

Mette Holte - Spesialpedagog

Inger Lise Brede - Fagkonsulent

Kontakt

Oppmøtested

Sykehuset Levanger: Lærings- og mestringssenteret ligger i Arken

Sykehuset Namsos: Lærings- og mestringssenteret ligger i eget bygg øst for sykehusmassen.

Telefon
74 21 53 64 (Namsos)eller 74 09 89 85 (Levanger)
mandag08:00-15:00
tirsdag08:00-15:00
onsdag08:00-15:00
torsdag08:00-15:00
fredag08:00-15:00
Besøksadresser og praktisk informasjon