Prestetjenesten

Prestetjenesten kan bidra med samtaler/sjelesorg, kirkelige handlinger, veiledning til ansatte, undervisning og refleksjon rundt klinisk-etiske spørsmål i konkrete pasientsituasjoner.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

  • Samtaler/sjelesorg: En samtalepartner ved veiskiller i livet
  • Kirkelige handlinger: Gudstjeneste, dåp, nattverd, vigsel, liturgiske handlinger ved livets slutt
  • Relasjoner/Samspill: Veiledning til personalet: Gruppe- og individuelle samtaler
  • Undervisning: Mange forskjellige tema
  • Etikk: Klinisk-etisk-eksistensiell refleksjon i konkrete pasientsituasjoner
  • For tiden står prestestillingen ved Sykehuset Levanger vakant. Sykehuset har avtale med lokal prestetjeneste. Avdelingene formidler kontakt ved behov.

    Ved Sykehuset Namsos arbeider sykehusdiakon Birgith Østnes, og har fast kontortid mandag til torsdag kl. 08 til 15.30 (kontor i A-blokkas 4. et.).

    Hun lytter gjerne til det som opptar deg. Ønsker du kontakt, be personalet – eller om du selv vil – ring henne direkte på telefon 74 21 59 48 eller sentralbord 74 21 54 00.

Kontakt

Telefon
74 21 59 48
mandag08:00-15:30
tirsdag08:00-15:30
onsdag08:00-15:30
torsdag08:00-15:30
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon