Regional koordinerende enhet (RKE)

Vi har oversikt over, og gir informasjon om, offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion Midt-Norge. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Les mer om Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional koordinerende enhet (RKE)

Våre oppgaver

  • Ha oversikt over regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og ventetider.
  • Gi informasjon om private og offentlige rehabiliteringstilbud til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere (kommunehelsetjenesten, fastleger, helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner med flere).
  • Drifte informasjonstelefonen for rehabilitering - 800 300 61 - med helsefaglig personell og drifte nettside med oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester i regionen.
  • Vurdere alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Ha en koordineringsfunksjon for rehabilitering- og habiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via Koordinerende enhet i helseforetakene og ut i kommunene.
  • Bidra til utvikling av Koordinerende enhet i sykehusområdene i regionen.

Koordinerende enheter i Helse Midt

Helse Nord-TrøndelagSt.OlavHelse Møre og Romsdal

Regional koordinerende enhet i øvrige helseregioner

Helse VestHelse Sør-østHelse Nord


Kontakt

Telefon
80030061
mandag - fredag 09:00-15:00
Rådgiver: Nancy Haugan, tlf. 74 09 89 35
E-post
Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF

Regional koordinerende enhet

Postboks 333

7601 Levanger

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.