Asperger syndrom hos voksne

Behandlingsprogram

Aspergers syndrom («asperger») er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.