Aspergers syndrom hos voksne

Behandlingsprogram

Aspergers syndrom  er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse i autismespekteret.