Atferdsvansker hos voksne

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha økt risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseutfordringer. I noen tilfeller viser dette seg som atferd som er så hyppig, intensiv og/eller langvarig at det kan medføre betydelig fare for skade på personen selv eller andre. Ved alvorlige og moderate atferdsvansker som har negativ påvirkning på grunnleggende behov og livsutfoldelse har personen rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten.