Bipolar pargruppe

Det tilbys pargrupper til par der en i parforholdet har en bipolar lidelse.

Innledning

Målet med å delta i en pargruppe er at:
  • Du og din partner kan nyttiggjøre dere av hjelp fra hjelpeapparatet og hverandre.
  • Dere får bedre kunnskap om den aktuelle sykdommen. Kunnskap som dere kan bruke for å forstå problemene som oppstår i dagliglivet og prøve å løse disse.
  • Redusere myter, øke det sosiale nettverket og gi dere mulighet til å ta del i hverandre sine erfaringer.
  • Du og din partner kan oppleve å mestre hverdagen bedre, og minske risikoen for tilbakefall.


Henvisning og vurdering

Du blir henvist av din fastlege eller behandler til vurdering for deltakelse.


fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

2. Under

Gruppelederne arbeider etter den kunnskapsbaserte flerfamiliemodellen. Modellen kombinerer de mest virkningsfulle behandlingselementene. Fokuset er på undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Dere får hjelp til å snakke bedre sammen og finne løsninger på problemer og situasjoner som dere møter i hverdagen.


3. Etter

Ingen spesiell oppfølging i etterkant.


Vær oppmerksom

Man må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen.


Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.