Hjerteinfarkt eller ustabil angina, Sykehuset Namsos

Behandlingsprogram, Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos

 

Hjertets kransårer forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. Når disse blodårene blir trange på grunn av forsnevring, får hjertemuskelen tilført for lite oksygen, og det oppstår angina. Ved hjerteinfarkt vil en blodpropp stoppe blodtilførselen helt i en kransåre. Ustabil angina regnes ofte som forløperen til hjerteinfarkt.

Les mer om Ustabil angina
Informasjon fra helsenorge.no

Ustabil angina

Ustabil angina er en tilstand som kan være vanskelig å skille fra hjerteinfarkt. Det finnes god behandling, men du bør på sykehus med én gang.

Angina – eller mer presist angina pectoris – betyr brystsmerter. Smertene kommer når hjertet ikke får nok surstoff (oksygen). En type brystsmerter kalles stabil angina, les mer om det her. Denne informasjonen handler om ustabil angina.

Stabil angina kommer vanligvis på en forutsigbar måte når du er aktiv. Den varer oftest bare noen få minutter, og går over når du hviler eller tar anginamedisin.

Tilstanden skyldes at blodårene som forsyner hjertet, gradvis er blitt trange, og krever ikke øyeblikkelig hjelp.

Ustabil angina er derimot en krisesituasjon. Du bør ringe 113. Tilstanden er nemlig vanskelig å skille fra – og kan være et forvarsel om – et hjerteinfarkt.

Årsaker til ustabil angina

Årsaken til ustabil angina er koronar hjertesykdom, det vil si sykdom i kransarteriene. Kransarteriene forsyner hjertemuskelen med blod. Koronar hjertesykdom vil si at det hoper seg opp fett og kalk i blodåreveggene. Dette kalles på folkemunne åreforkalkning og på fagspråket aterosklerose. Over tid fører denne sykdommen til forsnevring av blodårene. Dette er også tilstanden som fører til stabil angina.

Ved ustabil angina danner det seg i tillegg en sprekk i den syke blodåreveggen. Dette oppfatter kroppen som et lite sår, og reagerer med å forsøke og tette sprekken med en blodpropp. Slike blodpropper kalles tromboser på fagspråket, og de kan blokkere blodtilførselen til deler av hjertemuskelen. Hvis blodproppen vokser i størrelse, kan deler av hjertemuskelen trues av oksygenmangel. Om blodproppen tetter til blodåren helt vil man utvikle et hjerteinfarkt, og det kan skade hjertet permanent.

Les mer om Ustabil angina (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

Pasienter som innlegges med ustabil angina eller hjerteinfarkt søkes til koronar angiografi av legen på Sykehuset Namsos. Overflytning av pasient fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital gjøres på medisinsk faglig grunnlag og avklares mellom leger ved sykehusene.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 

1. Utredning

Pasienter overføres fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital, hvor det vil bli gjennomført en røntgenundersøkelse av kransarteriene i hjertet, en såkalt koronar angiografi av deg. Dette for å avdekke sykdom i kransarteriene.

Utredningen gjøres på angiografilaboratoriet ved Klinikk for hjertemedisin på St. OIavs hospital. Laboratoriet ligger i 4. etasje i Hjerte-lunge-senteret (nordfløyen).

2. Behandling

I enkelte tilfeller viser en koronar angiografi at kransarteriene er normale. Om det avdekkes sykdom i kransarteriene, finnes det ulike behandlingsformer: Medikamentell behandling, utblokking av kransarterier eller koronarkirurgi.

Medikamentell behandling

Se film om legemidler ved angina og hjerteinfarkt:

Untitled from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

 

 

 Koronarkirurgi

Les mer om Koronarkirurgi (St. Olavs hospital)

3. Oppfølging

Etter behandling reiser du hjem eller blir overflyttet til Sykehuset Namsos for videre medisinsk behandling og/eller oppfølging.

For deg som reiser hjem vil det være fastlegen din som følger deg opp videre. Du må selv bestille time for klinisk etterkontroll 2-3 uker etter utskrivelse.

Oppfølging ved Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos tilbyr oppfølging til pasienter som har vært innlagt med akutt koronarsykdom, hjerteinfarkt og angina pectoris. Pasienter kan henvises til hjertegruppetrening og hjertekurs.

I tillegg vil det på individuell indikasjon være aktuelt med etterkontroll ved Hjertemedisinsk poliklinikk, med arbeids-EKG og/eller ekkokardiografi. Også oppfølging ved Hjertesviktpoliklinikken kan være aktuelt.

Treningsgrupper for hjertepasienter from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Kontakt

Sykehuset Namsos

Besøksadresse
Havikvegen 8(Google maps)
7801 Namsos
Telefon
74 21 54 00
mandag00-24
tirsdag00-24
onsdag00-24
torsdag00-24
fredag00-24
lørdag00-24
søndag00-24
E-post

Praktisk informasjon

Besøk

​Vi har ingen fast visittid. På de fleste avdelinger er pårørende / besøkende alltid velkommen. På Oppvåkningen kan barn ha med en pårørende, mens andre ikke kan ha besøk uten at det er helt spesielle behov. Besøk til Intensiv avtales i hvert enkelt tilfelle.

Besøkende bes om alltid å ta kontakt med personalet først, da det kan være medisinske hensyn som må tas.

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kantine

Sykehusets kantine kan benyttes av pasienter, besøkende og personalet. Du finner den i underetasjen, på andre siden av sykehusapoteket.

Inneliggende pasienter får fire måltider servert på avdelingen: Frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I tillegg er det egen kaffeservering på ettermiddagen.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 16:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Kapell og sykehusdiakon

Sykehuset har sitt kapell i A-blokka. Kapellet brukes til seremonier for alle livssyn. Vi har dessverre ikke anledning til å ha kapellet stående åpent døgnet rundt. Dette fordi kapellet ikke ligger direkte i sykehusets hovedbygg. Om du skulle ønske å ha en stille stund alene eller sammen med noen i kapellet, vil det bli låst opp og lagt til rette for at du/dere skal få en god opplevelse. Ta kontakt med Sykehusdiakon Birgith M. Borch Lenes Østnes. Hun har for tiden fast kontordag på Sykehuset Namsos mandag, torsdag og fredag.

Arbeidstid: kl. 08:30 - 15:30. Ellers etter avtale.

Telefonnummer: 74 21 59 48 / 74 09 83 60

E-post: birgitborch.ostnes@hnt.no

Kart

Kart over Sykehuset Namsos 

Kiosk

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 11:00 - 19:00

Offentlig transport

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på Trønderbilene AS, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Overnatting - Rødkløverhuset

​​​Adresse: Steinsbekkgata 2, 7803 Namsos

Fasadebilde Rødkløverhuset Namsos                   

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for alle pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 953 09 820 (hverdager kl 08:00 - 16:00) eller på e-post post@rodkloverhuset.no
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Namsos på telefon 74 21 54 00.
 • Nøkkel til huset hentes i ekspedisjonen på Sykehuset Namsos mellom kl. 08:00 -22:00.
 • Planlagt ankomst senere enn kl. 22:00, må avtales dagen før.

Priser

 • Pasient: kr 400 per døgn
 • Ledsager: kr 400 per døgn
 • Pårørende: kr 250 per døgn
 • Barn som pårørende: kr 100 per døgn.

Kun kontant betaling. Alle får kvittering.

Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 05515.

 

​Praktisk informasjon

 • Sengetøy og håndklær finnes på alle rom
 • Vaskerom kan også benyttes ved lengre opphold
 • Godt utstyrt kjøkken for selvhushold kan benyttes
 • Oppslagstavle finnes både i 1. og 2. etasje, der du finner navnet ditt og hvilket rom du har.
 • Trådløst internett er tilgjengelig. ​

Brosjyre Rødkløverhuset Namsos (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 09:00 - 16:00
Helg/helligdager: stengt

Telefon: 74 21 55 27

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.