Hjerteinfarkt eller ustabil angina, Sykehuset Namsos

Behandlingsprogram, Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos

Hjertets kransårer forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. Når disse blodårene blir trange på grunn av forsnevring, får hjertemuskelen tilført for lite oksygen, og det oppstår angina. Ved hjerteinfarkt vil en blodpropp stoppe blodtilførselen helt i en kransåre. Ustabil angina regnes ofte som forløperen til hjerteinfarkt.

Henvisning og vurdering

Pasienter som innlegges med ustabil angina eller hjerteinfarkt søkes til koronar angiografi av legen på Sykehuset Namsos. Overflytning av pasient fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital gjøres på medisinsk faglig grunnlag og avklares mellom leger ved sykehusene.

Les mer om hjerteinfarkt på Helsenorge.no

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Utredning

Les mer om Ultralyd av hjertet, Sykehuset Namsos

Ultralyd av hjertet, Sykehuset Namsos

 

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene, på hjerteklaffene og på blodgjennomstrømmingen i hjertet.

 

Ekkokardiografi brukes ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og er veldig viktig før operasjon på hjerteklaffene. Undersøkelsen kan også være nyttig for å se om hjertet pumper godt ved alvorlige sykdommer i andre organer. Hjertemuskelen, hjerteklaffer og de store blodkarene som går til og fra hjertet, vurderes. Metoden beskriver også blodtrykket i lungekretsløpet.

 1. Før

   

  Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig. Eventuelle medisiner kan du ta på vanlig måte før og etter undersøkelsen.

 2. Under

   

  Ved undersøkelse må du ligger i sideleie på en benk. Et lite ultralydinstrument holdes mot brystveggen din, og det brukes gel som kan kjennes litt kald. Bildene blir registrert på en skjerm ved siden av deg. 

  Opptakene blir gjennomgått nøye og beskrevet av lege med kompetanse innen hjerteultralyd.

  Undersøkelsen er smertefri. Enkelte pasienter kan imidlertid kjenne lett ubehag når ultralydinstrumentet holdes mot brystveggen.

  Undersøkelsen varer vanligvis i 30 ‐ 45 minutter.

 3. Etter

   

  Etter undersøkelsen kan du reise hjem eller flyttes tilbake til avdelingen. Det er vanlig å få et foreløpig resultat umiddelbart etter undersøkelsen. Skriftlig svar sendes henvisende avdeling, sykehus eller fastlege.

  Forskning:

  Ved hjertesvikt kan hjertet ha problem med å pumpe blodet ut i kroppen.
  Se film om av bruk av ultrayd til pasienter med væske i lungesekken (pleuravæske).

Vær oppmerksom

 

Det er ingen risiko forbundet med en ekkokardiografisk undersøkelse.

Gå til Ultralyd av hjertet, Sykehuset Namsos

Les mer om EKG

EKG

EKG er en metode som brukes for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet. Det er særlig de elektriske impulsene som utvikles når hjertemuskelen trekker seg sammen som fanges opp.

Ved hjelp av EKG kan vi bedømme om hjertet slår regelmessig, om det er en rytmeforstyrrelse eller om det er ekstraslag.

Hastigheten og utbredelse av de elektriske impulsene sier også noe om skade av hjertemuskelen og tykkelse eller størrelse av hjertet.

EKG er en viktig del i forbindelse med utredning og kontroller av alle slags hjertelidelser.

Les mer om EKG på Helsenorge.no

 1. Før

  Det kreves ingen spesielle forberedelser før EKG.

   

 2. Under

  Under EKG-takingen ligger du på en undersøkelsesbenk / i seng, og du må ta av deg klærne på overkroppen.

  Klistrelapper med ledninger festes på huden, en på hver arm og hver fot, samt 6 ledninger på brystet. Ledningene kobles til EKG-apparatet som registrerer de elektriske impulsene i hjertet.

  Selve undersøkelsen er helt smertefri, man merker ikke at registreringen utføres og resultatet blir best om man ligger stille.

  Registrering av EKG. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

 3. Etter

  Når EKG-takingen er ferdig kan du dra hjem eller tilbake til avdelingen.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med EKG.

Gå til EKG

Besøksadresse
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
Oppmøte
EKG utføres i alle de medisinske avdelingene ved sykehusene våre. Dette er en viktig undersøkelse som gjøres i forbindelse med utredning og kontroll av alle slags hjertelidelser.

Pasienter overføres fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital, hvor det vil bli gjennomført en røntgenundersøkelse av kransarteriene i hjertet, en såkalt koronar angiografi av deg. Dette for å avdekke sykdom i kransarteriene.

Utredningen gjøres på angiografilaboratoriet ved Klinikk for hjertemedisin på St. OIavs hospital. Laboratoriet ligger i 4. etasje i Hjerte-lunge-senteret (nordfløyen).

2. Behandling

I enkelte tilfeller viser en koronar angiografi at kransarteriene er normale. Om det avdekkes sykdom i kransarteriene, finnes det ulike behandlingsformer: Medikamentell behandling, utblokking av kransarterier eller koronarkirurgi.

Medikamentell behandling

Se film om legemidler ved angina og hjerteinfarkt:

Untitled from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Legemidlene er en forebyggende behandling og gir færre komplikasjoner etter hjerteinfarktet, færre hjerteinfarkt og færre dødsfall. Behandling med blodfortynnende medisin, kolesterolsenkende medisiner og betablokkere er standardbehandling etter et hjerteinfarkt, selv om du ikke opplever noen plager. Dine hjertemedisiner er veldig viktige for deg. Dersom du glemmer å ta med medisinene dine på f.eks. helgetur, må du enten hente dem hjemme eller skaffe deg medisinene der du er. Sørg for at du etablerer et godt system for hvordan du tar legemidlene dine, slik at du husker å ta legemidlene dine hver dag og regelmessig.
Skaff deg en medisinliste, og hold den oppdatert.

Medisiner ved hjerte- og karsykdom (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

 

 Koronarkirurgi

Les mer om Koronarkirurgi (St. Olavs hospital)

3. Oppfølging

Etter behandling reiser du hjem eller blir overflyttet til Sykehuset Namsos for videre medisinsk behandling og/eller oppfølging.

For deg som reiser hjem vil det være fastlegen din som følger deg opp videre. Du må selv bestille time for klinisk etterkontroll 2-3 uker etter utskrivelse.

Oppfølging ved Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos tilbyr oppfølging til pasienter som har vært innlagt med akutt koronarsykdom, hjerteinfarkt og angina pectoris. Pasienter kan henvises til hjertegruppetrening og hjertekurs.

I tillegg vil det på individuell indikasjon være aktuelt med etterkontroll ved Hjertemedisinsk poliklinikk, med arbeids-EKG og/eller ekkokardiografi. Også oppfølging ved Hjertesviktpoliklinikken kan være aktuelt.

Treningsgrupper for hjertepasienter from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Informasjon til pasienter med angina pectoris og hjerteinfarkt

Her finner du nyttig informasjon om angina pectoris og hjerteinfarkt med videoer, tekst og lenker.

Hjertetreningsgruppe

Etter hjerte-/ karsykdom er det viktig å trene, og dermed styrke hjertet og resten av kroppen. På hjertetreningsgruppen trener du sammen med andre i samme situasjon, og treningen tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Treningen ledes av fysioterapeut.

Gå til Hjertetrening, Sykehuset Namsos


fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos
Telefon
Spørsmål vedrørende innleggelse og dagbehandling: tlf. 74215516 . Spørsmål vedrørende poliklinisk time: tlf. 74215515 . Telefontid mandag - fredag klokka 08:00 - 15:30.
Henvendelser til sengepost Medisin H5c: tlf. 74 21 55 40 - fortrinnsvis etter klokka 10:30.
Sykehuset Namsos
Besøksadresse
Havikvegen 8(Google maps)
7801 Namsos
Telefon
74215400
mandag - søndag 00-24
E-post

Praktisk informasjon

Besøk

​Vi har ingen fast visittid. På de fleste avdelinger er pårørende / besøkende alltid velkommen. På Oppvåkningen kan barn ha med en pårørende, mens andre ikke kan ha besøk uten at det er helt spesielle behov. Besøk til Intensiv avtales i hvert enkelt tilfelle.

Besøkende bes om alltid å ta kontakt med personalet først, da det kan være medisinske hensyn som må tas.

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kantine

Sykehusets kantine kan benyttes av pasienter, besøkende og personalet. Du finner den i underetasjen, på andre siden av sykehusapoteket.

Inneliggende pasienter får fire måltider servert på avdelingen: Frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I tillegg er det egen kaffeservering på ettermiddagen.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 16:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Kapell og sykehusdiakon

Sykehuset har sitt kapell i A-blokka. Kapellet brukes til seremonier for alle livssyn. Vi har dessverre ikke anledning til å ha kapellet stående åpent døgnet rundt. Dette fordi kapellet ikke ligger direkte i sykehusets hovedbygg. Om du skulle ønske å ha en stille stund alene eller sammen med noen i kapellet, vil det bli låst opp og lagt til rette for at du/dere skal få en god opplevelse.

Prestetjenesten blir betjent av kirkekontoret i Namsos. Har du ønske om kontakt med prest, kan avdelingen du er innlagt på formidle dette.

Kart

Kart over Sykehuset Namsos 

Kiosk

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 11:00 - 19:00

Offentlig transport

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på Trønderbilene AS, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Overnatting - Rødkløverhuset

​​​Adresse: Steinsbekkgata 2, 7803 Namsos

 

Rødkløverhuset Namsos. Fotokollasj.

Rødkløverhuset i Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

 

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for alle pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 953 09 820 (hverdager kl 08:00 - 14:00) eller på e-post post@rodkloverhuset.no
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Namsos på telefon 74 21 54 00.
 • Nøkkel til huset hentes i ekspedisjonen på Sykehuset Namsos mellom kl. 08:00 -22:00.
 • Planlagt ankomst senere enn kl. 22:00, må avtales dagen før.

Priser

 • Pasient: kr 565,- per overnatting
 • Ledsager: kr 565,- per overnatting
 • Pårørende: kr 400,- per overnatting
 • Barn som pårørende: kr 100,- per overnatting

Betaling: Vipps og kontant. Alle får kvittering.

Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05 515.

 

​Praktisk informasjon

 • Sengetøy og håndklær finnes på alle rom
 • Vaskerom kan også benyttes ved lengre opphold
 • Godt utstyrt kjøkken for selvhushold kan benyttes
 • Oppslagstavle finnes både i 1. og 2. etasje, der du finner navnet ditt og hvilket rom du har.
 • Trådløst internett er tilgjengelig. ​

Brosjyre Rødkløverhuset Namsos (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 09:00 - 16:00
Helg/helligdager: stengt

Telefon: 74 21 55 27

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.