Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos

Hjerteinfarkt eller ustabil angina, Sykehuset Namsos

Hjertets kransårer forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. Når disse blodårene blir trange på grunn av forsnevring, får hjertemuskelen tilført for lite oksygen, og det oppstår angina. Ved hjerteinfarkt vil en blodpropp stoppe blodtilførselen helt i en kransåre. Ustabil angina regnes ofte som forløperen til hjerteinfarkt.

Innledning

Henvisning og vurdering

Pasienter som innlegges med ustabil angina eller hjerteinfarkt søkes til koronar angiografi av legen på Sykehuset Namsos. Overflytning av pasient fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital gjøres på medisinsk faglig grunnlag og avklares mellom leger ved sykehusene.

Les mer om hjerteinfarkt på Helsenorge.no

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Les mer om Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Behandlingen eller undersøkelsen gjøres flere steder

Pasienter overføres fra Sykehuset Namsos til St. Olavs hospital, hvor det vil bli gjennomført en røntgenundersøkelse av kransarteriene i hjertet, en såkalt koronar angiografi av deg. Dette for å avdekke sykdom i kransarteriene.

Utredningen gjøres på angiografilaboratoriet ved Klinikk for hjertemedisin på St. OIavs hospital. Laboratoriet ligger i 4. etasje i Hjerte-lunge-senteret (nordfløyen).

Behandling

I enkelte tilfeller viser en koronar angiografi at kransarteriene er normale. Om det avdekkes sykdom i kransarteriene, finnes det ulike behandlingsformer: Medikamentell behandling, utblokking av kransarterier eller koronarkirurgi.

Medikamentell behandling

Se film om legemidler ved angina og hjerteinfarkt:

Untitled from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Legemidlene er en forebyggende behandling og gir færre komplikasjoner etter hjerteinfarktet, færre hjerteinfarkt og færre dødsfall. Behandling med blodfortynnende medisin, kolesterolsenkende medisiner og betablokkere er standardbehandling etter et hjerteinfarkt, selv om du ikke opplever noen plager. Dine hjertemedisiner er veldig viktige for deg. Dersom du glemmer å ta med medisinene dine på f.eks. helgetur, må du enten hente dem hjemme eller skaffe deg medisinene der du er. Sørg for at du etablerer et godt system for hvordan du tar legemidlene dine, slik at du husker å ta legemidlene dine hver dag og regelmessig.
Skaff deg en medisinliste, og hold den oppdatert.

Medisiner ved hjerte- og karsykdom (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

 

 Koronarkirurgi

Les mer om Koronarkirurgi (St. Olavs hospital)

Oppfølging

Etter behandling reiser du hjem eller blir overflyttet til Sykehuset Namsos for videre medisinsk behandling og/eller oppfølging.

For deg som reiser hjem vil det være fastlegen din som følger deg opp videre. Du må selv bestille time for klinisk etterkontroll 2-3 uker etter utskrivelse.

Oppfølging ved Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos tilbyr oppfølging til pasienter som har vært innlagt med akutt koronarsykdom, hjerteinfarkt og angina pectoris. Pasienter kan henvises til hjertegruppetrening og hjertekurs.

I tillegg vil det på individuell indikasjon være aktuelt med etterkontroll ved Hjertemedisinsk poliklinikk, med arbeids-EKG og/eller ekkokardiografi. Også oppfølging ved Hjertesviktpoliklinikken kan være aktuelt.

Treningsgrupper for hjertepasienter from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Informasjon til pasienter med angina pectoris og hjerteinfarkt

Her finner du nyttig informasjon om angina pectoris og hjerteinfarkt med videoer, tekst og lenker.

Hjertetreningsgruppe

Etter hjerte-/ karsykdom er det viktig å trene, og dermed styrke hjertet og resten av kroppen. På hjertetreningsgruppen trener du sammen med andre i samme situasjon, og treningen tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Treningen ledes av fysioterapeut.

Gå til Hjertetrening, Sykehuset Namsos


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk

Sykehuset er restriktive i forhold til besøk under koronapandemien. Alle som vil besøke inneliggende pasienter må gjøre direkte avtale med aktuell avdeling.

Ved Føde- og barselavdelingen er det ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Namsos

Sykehuset har sitt kapell / stille rom i første etasje i A-blokka. Det brukes til seremonier for alle livssyn. Kapellet er åpent på dagtid og kan benyttes til en stille stund, alene eller sammen med noen. Vi ber om at du slokker stearinlys dersom du tenner det.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

Kart, Sykehuset Namsos

Kiosk, Sykehuset Namsos

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 13:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Namsos

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på atb.no, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Namsos

​​​Adresse: Steinsbekkgata 2, 7803 Namsos

 

Rødkløverhuset Namsos. Fotokollasj.

Rødkløverhuset i Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

 

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for alle pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 953 09 820 (hverdager kl 08:00 - 14:00) eller på e-post post@rodkloverhuset.no
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Namsos på telefon 74 21 54 00.
 • Nøkkel til huset hentes i ekspedisjonen på Sykehuset Namsos mellom kl. 08:00 -22:00.
 • Planlagt ankomst senere enn kl. 22:00, må avtales dagen før.

Priser

 • Pasient: kr 598,- per overnatting
 • Ledsager: kr 598,- per overnatting
 • Pårørende: kr 450,- per overnatting
 • Barn: kr 100,- per overnatting

Betaling: Vipps og kontant. Alle får kvittering.

Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05 515.

 

​Praktisk informasjon

 • Sengetøy og håndklær finnes på alle rom
 • Vaskerom kan også benyttes ved lengre opphold
 • Godt utstyrt kjøkken for selvhushold kan benyttes
 • Oppslagstavle finnes både i 1. og 2. etasje, der du finner navnet ditt og hvilket rom du har.
 • Trådløst internett er tilgjengelig. ​

Brosjyre Rødkløverhuset Namsos (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Namsos

​På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Namsos

Av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som er inne på sykehuset samtidig. Sykehuskafeen Namsos er nå kun åpen for deg som er

 • ansatt

 • pasient, samt eventuell ledsager som er helt nødvendig for at du skal få gjennomført din undersøkelse/behandling på sykehuset.

Vi har redusert antall bord og stoler, slik at det blir enklere å holde anbefalt avstand til hverandre. Sykehuskafeen kan ikke benyttes som ventesone - forlat kafeen når måltidet er over. Det er avmerket egne soner for ansatte og pasienter/ledsagere.

Vi ber om at du utfører håndhygiene når du går inn i sykehuskafeen og på veg ut. 

Sykehuskafeen finner den i underetasjen, på andre siden av sykehusapoteket.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 16:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

Fant du det du lette etter?