Informasjon og opplæring ADHD

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og den er en del av behandlingen.

1. Før

Det er behandleren eller behandlingsteamet ditt som setter opp behandlingsplan med oversikt over avtalene dine.

2. Under

I individuelle samtaler blir det gitt tilbakemelding på diagnoser til pasient og pårørende. Tiltak blir drøftet med foresatte, skole og PPT (henvisere).

Informasjonsdag

Som et ledd i kunnskapsutvekslingen inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foresatte, ungdommer, representanter fra PPT, skole/barnehage og andre instanser til informasjonsdagen. Målet er å bygge felles forståelse rundt ADHD-diagnosen. 

Innhold

  • Informasjon om diagnose ved lege
  • Informasjon om trygderettigheter
  • Tiltak skole ved pedagog
  • Film om ADHD/ADD
  • Samarbeid heim-skole
  • Medisiner/Utprøvingsprosedyrer
  • Utdeling av medisiner
Under informasjonsmøtet vil dere få utdelt hver deres mappe med skriftlig informasjon. Pasienter som skal ha medisinutprøving får egen informasjon om dette. 

3. Etter

Det er viktig at du bruker det du har lært i behandling. Strategier for å hindre tilbakefall vil også være tema i slutten av en terapi.

Kontakt

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

Telefon
74 09 86 00
mandagDøgnbemannet
tirsdagDøgnbemannet
onsdagDøgnbemannet
torsdagDøgnbemannet
fredagDøgnbemannet
lørdagDøgnbemannet
søndagDøgnbemannet
Felles telefonnummer for Rus og Psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag. Familieambulatoriet har egne telefonnummer (se over)
Besøksadresser og praktisk informasjon