Angst og depresjon - gruppebehandling med kognitiv terapi, Sykehuset Levanger

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppetilbudet må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil bli innkalt til en individuell forberedende time før tilbudet starter.

Om gruppetilbudet

Et sentralt mål i kognitiv terapi er at du selv skal bli din egen terapeut og lære kognitive teknikker. Følgende tema blir gjennomgått:

  • Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd
  • Kognitive verktøy
  • Fra teori til praksis
  • Depresjon
  • Angst
  • Fysisk aktivitet og søvn

Informasjonsmateriell

Brosjyre om kognitiv terapi (pdf)Behandling av fobisk og panikkangstBehandling av generalisert angstBehandling av depresjonBehandling med kognitiv terapi

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Fant du det du lette etter?