Demens - Samtalegruppe for pårørende, Sykehuset Namsos

Samtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på samtalegruppen for pårørende må pasienten som har demens henvises til, eller allerede ha oppfølging ved, seksjon Alderspsykiatri ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos.

For å kunne delta på gruppetilbudet, må fastlege eller behandler sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Du som pårørende blir deretter innkalt til en forsamtale der du får mer informasjon om samtalegruppen.

Målgruppe

Samtalegruppen er et tilbud til deg som har hjemmeboende ektefelle eller samboer med demenssykdom. Gruppen er tuftet på tanken om kunnskap, støtte og fellesskap. Psykoedukasjon, refleksjon og gruppesamtaler benyttes for å løfte fram dette. Her har du anledning til å møte andre pårørende som er i samme situasjon som deg og fagpersoner med kompetanse på området.  

Målsetting

  • gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer
  • gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
  • bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
  • tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

Arbeidsformer

  • Mestringsmetoden, teori og praktisk bruk
  • Prinsipper fra kognitiv terapi
  • Psykoedukasjon
  • Erfaringsutveksling og refleksjon i gruppa 
  • Hjemmeoppgaver

Samtalegruppen består av ukentlige samlinger som varer i tre timer. Totalt gjennomføres det 12 samlinger. Du vil få utdelt en gruppeperm ved oppstart.

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om samtaletilbud for ektefelle eller samboer til personer med demens (pdf)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?