HELSENORGE

Diabetes - for pasienter og pårørende

Gruppeopplæring for personer som har diabetes og deres pårørende

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning

3 samlinger på dagtid: kl 10.00 - 15.00

Mål med gruppeopplæringen :

  • Hvordan leve med diabetes
  • Hvordan forebygge diabeteskomplikasjoner
  • Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer

Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, spørsmål til ulike faggrupper og erfaringsutveksling i grupper.

Kursdeltaker kan få sykemelding hvis en ikke får permisjon fra jobben.

Vi oppfordrer alle til å ta med seg en av sine pårørende. De har dessverre ikke rett til sykemelding, men kan søke om velferdspermisjon. 


Tema som vil bli belyst med faglige innlegg: 

  • Fakta om diabetes
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold/ livsstil
  • Hvordan leve med diabetes/mestring
  • Behandlingsmål/ komplikasjoner

Praktisk informasjon 


Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?