Friluftsterapi, DPS Kolvereid

Gruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om friluftsterapi

Friluftsterapi er et behandlingstilbud som bruker naturen som arena, der metoden sosial ferdighetstrening, samt psykoedukasjon og mindfulness, anvendes. 

Friluftsterapi foregår i grupper med individuelt tilpasset behandling ut fra din målsetting.

Hovedprinsippet for behandlingsgruppen er å øke din evne til mestring av kognitive, praktiske og sosiale ferdigheter. Vi benytter forskjellige tilnærmingsmåter og ulike arenaer. Hensikten med tilbudet er å bidra til at du blir mer fysisk aktiv og får økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse.

Innhold

 • Psykoedukasjon om positive mentale effekter
 • Psykoedukasjon om positive fysiologiske effekter
 • Psykoedukasjon om mindfulness
 • Trening på sosiale ferdigheter
 • Trening på praktiske ferdigheter
 • Samtale rundt overføringsverdi til eget liv
 • Bli kjent i nærområdet

Arbeidsformer

 • Samarbeid
 • Utveksle erfaringer
 • Mestringsmetoden
 • Undervisning ute i friluft
 • Øvelser i mindfulness
 • Hjemmeoppgaver ut i fra egen målsetting (hver deltaker får utdelt egen gruppeperm)
 • Utprøving av nye ferdigheter

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om friluftsterapi (pdf)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?