HELSENORGE

ME, utmattelse, og/eller kronisk smerte - Gruppebehandlingstilbud ved Sykehuset Namsos

Behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra din fastlege eller sykehuslege for å delta. Henvisning sendes til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du blir kontaktet for en individuell samtale dersom det vurderes at dette er et aktuelt tilbud for deg.

Om gruppetilbudet

Målet med behandlingstilbudet er å bidra til å etablere hensiktsmessige strategier for å takle smertene og/eller utmattelsen i hverdagen gjennom psykoedukasjon og kognitiv atferdsterapi, slik at livssituasjonen oppleves meningsfull.

Gruppebehandlingsperioden består av 13 samlinger. Samlingene foregår hver torsdag klokka 12:05-14:45 og ledes av ergoterapeut Sigrun Bertnum og nevrolog Stephan Schüler (begge utdannet innen kognitiv terapi).

Arbeidsmetoder

Behandlingstilbudet har todelte samlinger. Første del har fokus på fysiske øvelser og avspenning. Den andre delen er en samtalegruppe. Ved hjelp av metoden kognitiv atferdsterapi og ulike arbeidsverktøy jobber vi med sammenhengen mellom tanke, følelse og handling i ulike situasjoner. Hjemmeoppgaver er en sentral del i dette behandlingstilbudet.

Du vil lære mer om

  • Deg selv og din egen kropp
  • Smerter og utmattelse
  • Sammenhengen mellom situasjon, tanke, følelse og handling i hverdagslige situasjoner
  • Aktivitetstilpasning
  • Selvhevdelse
  • Hvordan du kan endre tanke- og handlingsmønster ved å arbeide med konkrete mål

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om gruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME (pdf)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Fant du det du lette etter?