HELSENORGE

ME/CFS - gruppeopplæring

Gruppeopplæring for personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME) og deres pårørende.

Om gruppetilbudet

Mål med gruppeopplæringen

  • Mer kunnskap om sykdommen 
  • Mestring av hverdagen med ME
  • Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer

Tema som vil bli belyst med faglige innlegg

  • Brukerinnlegg
  • Gradert aktivitetstrening
  • Avspenning
  • Kognitiv terapi
  • Om ME
  • Erfaringsutveksling

Praktisk informasjon

Lunsj

Du må selv ha med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheterFant du det du lette etter?