Mestring av sosial angst, DPS Kolvereid

Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta på behandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

Dette er en manualbasert gruppe som består av 14 samlinger (én samling á 2,5 timer hver uke).

Hensikten med tilbudet er å gi kunnskap og informasjon som kan hjelpe deg med å mestre din sosiale angst. Det handler om å mestre kroppslige, kognitive/tankemessige og atferdsmessige aspekter. Dette vil du få jobbe med gjennom å utsette deg selv for angstutløsende situasjoner, det vi kaller eksponering, samt selvhevdelse og tiltak for å bedre din selvfølelse.

Behandlingstilbudet foregår i grupper med individuelt tilpasset behandling ut fra din målsetting og du vil få utdelt egen gruppeperm.

Innhold

 • Hva er sosial angst?
 • Hva opprettholder sosial angst?
 • SAFE-modellen
 • Eksponering/bruk av angsttrapp
 • Katastrofetenkning
 • Kroppslige uttrykk for angsten 
 • Selvhevdelse

Arbeidsformer

 • Undervisning og teorigjennomgang
 • Dele erfaringer
 • Arbeidsoppgaver, både individuelt og i gruppe
 • Bruk av SAFE-skjema
 • Hjemmeoppgaver 
 • Rollespill
 • Eksponering

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om mestring av sosial angst (pdf)

Informasjonsmateriell

Behandling av fobisk og panikkangstBehandling av generalisert angst

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?