Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid

Gruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

Motivasjonsgruppe er aktuelt for deg som trenger hjelp til å komme i gang med atferdsendringer.

Målet med gruppebehandlingen er å finne ut hva som skal til for å få til endring. Vi benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring.

Metoden motiverende intervju handler om forskjellige lytteteknikker, samtaleverktøy og sammensatte strategier for å hjelpe mennesker å ta stilling til, sette i gang, gjennomføre og vedlikeholde endringer. Vi legger vekt på å skape rom for refleksjon i en omsorgsfull atmosfære, der din autonomi står sterkt.

Innhold

  • Samtale/refleksjon rundt et endringsmål
  • Utforskning av ambivalens 
  • Utforskning av verdier/ styrker opp mot diskrepans
  • Endringshjulet

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om motivasjonsgruppe (pdf)

Informasjonsmateriell

Motiverende intervju

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Fant du det du lette etter?