HELSENORGE

Multifamiliegruppe ved spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger

Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5-7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du og din familie trenger henvisning fra din behandlende lege for å delta. Henvisning sendes til

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Klinikk for psykisk helsevern og rus
v/ Toril K. Holten
Postboks 333
7601 Levanger

Dette er ikke en direkte behandling for spiseforstyrrelse, men et supplement til annen og parallell behandling.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet oppvekstfamilien, men andre kan også være aktuelle deltakere, for eksempel kjæreste eller samboer. Det er ikke nødvendig at familien bor sammen med den som har en spiseforstyrrelse, men at de står i nær relasjon til hverandre.

Vi vet at familien ofte organiserer seg rundt symptomene, og at hele familiens liv dreier seg mye om å håndtere spiseforstyrrelsen. Et normalt familieliv blir endret, kommunikasjonen blir forstyrret og relasjonene blir preget av redsel og håpløshet.

Vi ønsker at familiene får møte andre som står i lignende utfordringer, og at de får mulighet til å utveksle erfaringer og gi støtte til hverandre.

Målet for multifamiliegruppen

  • å gi felles informasjon og spre kunnskap
  • å mobilisere familiens ressurser slik at de kan være en støtte for hverandre
  • å lette det følelsesmessige trykket i familien
  • å hjelpe familien og finne løsninger i utfordrende situasjoner
  • å forsterke familiens evne til å takle endringer
  • å gi anledning til å utveksle tanker og erfaringer
  • å danne et fellesskap, slik at familiene ikke føler at de strever alene
  • å forhindre at symptomene spiller "hovedrollen" i familiens liv

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om multifamiliegruppe (pdf)

Praktisk informasjon

Du må selv bestille overnatting og måltider ved Falstadsenteret, se under.

Kontakt RKSF, telefon 74 09 86 00, for å få opplysninger om priser på overnatting.

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontaktinformasjon Falstadsenteret

Her finner du kontaktinformasjon og beskrivelse av hvordan du kommer til Falstadsenteret på Ekne, Levanger.

Falstadsenteret (falstadsenteret.no)

Fant du det du lette etter?