Recoverygruppe, Sykehuset Namsos

Et gruppebehandlingstilbud med fokus på individuell mestring og tilfriskning.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du blir deretter kontaktet for en samtale, hvor du blant annet får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om recoverygruppe

Recovery handler om din individuelle bedringsprosess, og i gruppen brukes en norsk manual for illness management og recovery (IMR). Målet med gruppen er å bidra til at du kan mestre din egen hverdag, enten det er knyttet til hjem, skole/arbeid eller fritid. Dette gruppebaserte behandlingstilbudet gir deg muligheten til å jobbe med dine individuelle mål, og du vil møte andre som opplever lignende utfordringer i hverdagen.

Innhold

Recoverygruppen foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos og ved Ausvatnet i Botnan. Tilbudet pågår i en periode på ti måneder med ukentlige samlinger. Hver samling varer i tre timer. Det gis hjemmeoppgaver underveis og hver deltaker får utdelt egen gruppeperm.

Behandlingstilbudet består av en samtaledel i gruppe med fokus på individuell mestring og tilfriskning, samt en aktivitetsdel med fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet.

Tema

 • tilfriskningsstrategier
 • fakta om psykiske lidelser og ruslidelser
 • stressmestring
 • bygge sosial støtte
 • effektiv bruk av medisiner
 • mestre vedvarende symptomer og forebygge tilbakefall
 • sunn livsstil
 • informasjon om helsesystemet

Arbeidsformer

 • Arbeid med individuell målsetting
 • Lære strategier som bidrar til tilfriskning og mestring
 • Kognitiv terapi
 • Psykoedukasjon
 • Variert fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Erfaringsutveksling og refleksjon i gruppa
 • Hjemmeoppgaver
 • Nettverksarbeid

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om recoverygruppe (pdf)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?