Tilbake til nåtid, DPS Kolvereid

Psykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppa "Tilbake til nåtid", må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Du blir deretter kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

"Tilbake til nåtid" er en traumegruppe med 6-8 deltagere bestående av 20 samlinger. Gruppen møtes ukentlig og hver samling varer i to timer. 

Behandlingstilbudet er basert på manualen "Tilbake til nåtid", og består av både teorigjennomgang, samtaler, refleksjon, hjemmeoppgaver og øvelser. Du vil få utdelt egen gruppeperm.

Målsetting

Hensikten med behandlingstilbudet er å utvikle forståelse for hvordan traumatiske hendelser påvirker mennesker, samt gi hjelp til å utvikle nye måter å håndtere traumereaksjoner på.

Målet er å øke evnen til å være til stede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere vansker og plager i hverdagen.

Innhold

  • Hva er kompleks PTSD?
  • Triggere og håndtering av triggere
  • Toleransevinduet
  • Oppmerksomhet og nærvær
  • Hvordan påvirkes forhold i kroppen
  • Refleks som verktøy
  • Livsstil og mestring
  • Følelser og mestring
  • Selvhevdelse

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om tilbake til nåtid (pdf)

Informasjonsmateriell

Behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?