HELSENORGE

Tilbake til nåtid, DPS Stjørdal

Psykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

"Tilbake til nåtid" er en traumegruppe med 8-12 deltagere bestående av 15 samlinger. Gruppen møtes ukentlig og hver samling varer i to timer.

Gruppen er basert på manualen "Tilbake til nåtid" og består av både teorigjennomgang, diskusjoner, samtaler, arbeidsoppgaver og fysisk aktivitet/avspenning.

Målsetting

Hensikten med behandlingstilbudet er å utvikle forståelse for hvordan traumatiske hendelser påvirker mennesker, samt gi hjelp til å utvikle nye måter å håndtere traumereaksjoner på. Målet er å øke evnen til å være til stede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere vansker og plager i hverdagen.

Materiell

Du må kjøpe bok til 298 kroner. Boken fås kjøpt i ekspedisjonen ved DPS Stjørdal eller ved oppmøte første dag.

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om "Tilbake tli nåtid" (pdf)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Fant du det du lette etter?