HELSENORGE

Koordinert helsehjelp ved narkose

I tilfeller der det er hensiktsmessig å gjennomføre flere utredninger eller behandlinger i samme narkose, er det viktig at dette kommer klart fram i henvisningen.

Tre barn leker doktor og pasient. Foto.
Foto: Ole Alexander Kirknes

​​Pasienter kan av ulike årsaker trenge narkose i forbindelse med helsehjelp som vanligvis gjøres uten narkose. Dette kan eksempelvis være blodprøvetaking, tannbehandling, gynekologisk undersøkelse, undersøkelse av øyne og ører, gastroskopi og mindre kirurgiske inngrep.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å gjennomfø​​re flere utredninger eller behandlinger i samme narkose, hvilket krever koordinering. Helseforetakene i Midt-Norge har rutine for dette.

Henvisningen må inneholde:

  • Klar problemstilling med nødvendig sykehistorie
  • Behov for koordinering av flere undersøkelser og/eller behandlinger samtidig
  • Prioritert rekkefølge for utredning/behandling
  • Hastegrad for hele henvisningen

Henvisningen sendes til:

Akuttmedisinsk avdeling/anestesi i Helse Nord-Trøndelag, som koordinerer arbeidet videre.

Samtykkekompetanse​ må vurderes.