Overføring fra fastlegen ved psykose

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Pasienter hvor det er mistanke om psykoseutvikling skal som hovedregel tas i mot av spesialisthelsetjenesten innen en uke. Som hovedregel skal de vurderes i poliklinikk, men hvis innleggelse bedømmes som nødvendig bør pasienten tilbys innleggelse som øyeblikkelig hjelp. 

Innledning

Hvis en planlegger tvangsinnleggelse bør en kontakte bakvakt på Namsos eller Levanger for å avtale dag og forberede avdelingen. Ved behov for telefonisk kontakt, ring 74098000 og be om vakthavende psykiater.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Denne behandlingen krever ingen forberedelser.

2. Under

1. Pasienter uten tidligere psykose

Symptomer som gir mistanke om psykoseutvikling: 

 • Endret eller nedsatt funksjon
 • Uvanlig eller endret adferd
 • Uvanlige forestillinger
 • Uvanlige sanseopplevelser
 • Uvanlig kommunikasjon i samtaler

Dersom det er mulig bør det i forbindelse med undersøkelse før henvisning tas urinprøve til rusmiddelscreening der det er aktuelt.

For fastlegen: Aktuelle blodprøver kan være: Hb, Na, K, Calsium, ALAT, GT, T4/TSH og eventuelt CRP

Dersom en vil gjøre en systematisk og omfattende vurdering av symptomer kan en bruke   BPRS = Brief psykchriatric rating scale. 
 

2. Pasienter med kjent psykoselidelse eller kjent forhøyet risiko for utvikling av psykose. 

Sjekk kriseplan hvor det er nedfelt symptomer som skal gi mistanke om forverring/tilbakefall av psykose. Her skal også stå navn på kontaktperson i spesialisthelsetjenesten som kan kontaktes for drøfting.

En skal uansett være oppmerksom på

 • Endret eller nedsatt funksjon
 • Uvanlig adferd
 • Uvanlige forestillinger
 • Uvanlige sanseopplevelser
 • Uvanlig kommunikasjon i samtaler


og uspesifikke symptomer som

 • Økt angst
 • Søvnproblemer
 • Depressive symptomer
 • Endret etterlevelse av igangsatt behandling

 
 
 

3. Etter

Det er spesialisthelsetjenesten som tar over behandlingen av deg når du er overført fra fastlegen.

Kontakt

Klinikk for psykisk helsevern og rus
Telefon
74215400 (Namsos) eller 74098000 (Levanger)
E-post
Postadresse
Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.