Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og gruppetilbud.

​​Lærings- og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag (LMS) jobber for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsetilstanden. Læringstilbudene blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukere og helsepersonell.

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2017 (pdf)

Kurs og gruppetilbud

21.03 tirsdag

Hjerteskole, Sykehuset Levanger

Poliklinisk rehabiliteringstilbud.

26.04 onsdag

Gruppeopplæring hjerneslag, Sykehuset Namsos

Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.

29.05 mandag

Hjerteskole, Sykehuset Levanger

Poliklinisk rehabiliteringstilbud.

12.09 tirsdag

Hjerteskole, Sykehuset Levanger

Poliklinisk rehabiliteringstilbud.

14.11 tirsdag

Hjerteskole, Sykehuset Levanger

Poliklinisk rehabiliteringstilbud.

Se flere kommende arrangementer ()
Se flere faste arrangementer ()