Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og gruppetilbud.


Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver.
Helse Nord-Trøndelag HF tilbyr tilrettelagt opplæring individuelt, i gruppe og ved større arrangement. Pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å mestre livet med kronisk sykdom, langvarig helseutfordring og nedsatt funksjonsevne.
Opplæring skal være en del av standardisert pasientforløp.

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2019 (pdf)Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge (2017-2021)

Kurs og gruppetilbud

Praktisk informasjon

  • Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

  • Refusjon av utgifter

    Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.