Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og gruppetilbud.

​​Lærings- og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag (LMS) jobber for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsetilstanden. Læringstilbudene blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukere og helsepersonell.

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2017 (pdf)

Kurs og gruppetilbud