Planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har innført smittevernhensyn som kan innebære at tidspunkt for timen din må tilpasses og at du ikke kan ha med ledsager/pårørende inn på sykehuset. Vi ber om at du leser informasjonen nøye.

Før

De siste ti dagene før timen din

Har du symptomer - ikke møt, ring!

Sammen med innkallingsbrevet mottar du et vedlegg med viktig informasjon og syv spørsmål du daglig skal ta stilling til de ti siste dagene før timen din. Har du ikke mottatt innkallingsbrev finner samme informasjon på denne siden.

 1. Har du fått bekreftet koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene? 
  Hvis du fikk første vaksinedose for 3-15 uker siden, er fullvaksinert eller har hatt covid-19 siste  mnd (bekreftet med test), kan du likevel svare NEI.
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?

Ring oss så snart som mulig hvis forhold tilsier at du må svare JA på et eller flere av spørsmålene den dagen du har time. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet og på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på Sykehuset Levanger, tlf. 74 09 80 00 eller Sykehuset Namsos, tlf. 74 21 54 00

Ved tidlig beskjed bidrar du til å holde ventelistene nede. Tusen takk! 

Planlegg transport 

Vi oppfordrer til begrenset bruk av kollektivtransport i områder med høyt smittetrykk.

Vi anbefaler at du får noen til å kjøre deg, eller at du kjører selv til behandling hvis det praktisk lar seg gjennomføre.

Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din.

Smitteverntiltak ved rekvirert pasientreise

 • Pasientreiser: Transport av pasienter som er beskyttet mot covid-19  

Flere pasienter som er beskyttet kan transporteres i samme transportmiddel uten ytterligere smitteverntiltak.  Det ingen begrensning på antall som kan benytte samme transportmiddel.  

Forsetet kan benyttes under transport. 

 • Pasientreiser: Transport av ubeskyttede beskyttet mot covid-19  

Sannsynligheten for smitteoverføring øker med tiden man er sammen. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) bør det vurderes behov for forsterkede smitteverntiltak, ved at eksempelvis både pasienten/brukeren og sjåføren benytter munnbind.

Avhengig av type transportmiddel/bil skal det tilrettelegges for avstand på 1 meter mellom pasient/bruker og sjåfør under transport. Bruk fortrinnsvis transportmidler som ivaretar avstand.

For personbil/taxi: Pasient/ledsager bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og pasient/ledsager i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt.

                Rekvirert pasientreise for tilrettelagt transport - helsenorge.no


Behov for ledsager?

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager.  
Spørsmål før man får slippe inn på sykehuset

Dagen du har time hos oss

Fyll ut svarskjemaet

Svarskjemaet du mottok sammen med innkallingen skal fylles ut samme dag som du har time hos oss. Dersom du ikke har mottatt svarskjemaet finner du det her. Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp. Gi oss beskjed per telefon.

 1. Har du fått bekreftet koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene? 
  Hvis du fikk første vaksinedose for 3-15 uker siden, er fullvaksinert eller har hatt covid-19 siste  mnd (bekreftet med test), kan du likevel svare NEI.
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?


Dersom svaret fortsatt er NEI på alle spørsmål, er du velkommen til timen din. Ta med deg både svarskjemaet og innkallingsbrevet, dersom du har mottatt dette.

Under

Ikke møt i unødvendig god tid

For å redusere risikoen for smittespredning, ber vi om at du ikke møter i unødvendig god tid.

Oppmøtested

I innkallingsbrevet finner du opplysning om ditt oppmøtested. Vi ber deg merke deg hvilken inngang du skal benytte. Det kan være vanskelig å finne fram til riktig oppmøtested hvis du benytter feil inngang, i tillegg til at det er uønsket av smittevernhensyn.

Kart over sykehusområdet

Adgangskontroll

Vi har fortsatt adgangskontroll for å redusere smitterisiko under ditt opphold på sykehuset.

Vis ferdig utfylt skjema uoppfordret

Vi ber om at du uoppfordret viser ferdig utfylt svarskjema i adgangskontrollen, slik at adgangskontrollen går hurtigere og risikoen for kø og smittespredning i inngangspartiet reduseres. Dersom du ikke har ferdig utfylt svarskjema med deg, blir du stilt spørsmålene muntlig.

Ledsager

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager. Ledsager må kunne svare NEI på alle spørsmålene i svarskjemaet for å få bli med inn på sykehuset.

Gravide og deres partner/ledsager

Partner/ledsager kan være med på rutineultralyd. Ved øvrige svangerskapskontroller kan partner/ledsagers tilstedeværelse vurderes i samråd med avdelingen der det er alvorlig sykdom hos mor eller fosteret, eller andre forhold som gir behov for ledsager. Ledsager utover rutineultralyd må avtales med avdelingen på forhånd.
Partner kan være med på aktiv del av fødsel og på keisersnitt. I perioden før aktiv fødsel og i barseltiden vil en så langt som mulig legge til rette for at partner/ledsager kan være tilstede. I perioder med full barselavdeling kan det være behov for at fødende deler rom, og partner/ledsager kan da ikke tilbys opphold i avdelingen. Det bes om at partner/ledsager ikke reiser fra og til under opphold ved fødsel og barseltid, men oppholder seg i avdelingen. Partner/ledsager som ikke oppholder seg i avdelingen i hele barselperioden kan komme på besøk, men besøk må avtales med avdelingen på forhånd.

Informasjon til gravide

Besøk

Sykehuset har fortsatt besøksrestriksjoner, og det føres protokoll over besøk for å lette smittesporing i etterkant av en eventuell smittesituasjon.

Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Antall besøkende begrenses til to personer av gangen, helt unntaksvis opp til fire personer. Det forutsettes at det tas hensyn til drift, andre pasienter og mulighet for å holde avstand når besøk skal gjennomføres. Om man ikke greier å tilrettelegge for det må besøket avventes.


Retningslinjer for besøkende

Håndhygiene

Desinfiser hendene dine før du kommer til adgangskontrollen ved sykehuset. Bruk nok sprit og desinfiser i minst 20 sekunder.  

Vi oppfordrer til hyppig håndhygiene under hele oppholdet i sykehuset, særlig etter toalettbesøk og etter at du har berørt felles kontaktpunkt som dørhåndtak, heisknapper, gelendre etc., og alltid før inntak av mat og drikke.

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Hold avstand

Unngå nærkontakt med andre pasienter. Hold to meters avstand hvis du kan, og minst en meter til andre. Dette gjelder ikke under selve undersøkelsen eller behandlingen, men for hele oppholdet for øvrig. Kortvarige passeringer med kortere avstand enn en meter går fint.

For å overholde avstandsreglene ønsker vi at du bruker trapp istedenfor heis når du kan. 

Etter

Forlat sykehuset når du er ferdig

Vi ber om at du forlater sykehuset når du er ferdig med timen din. Desinfiser hendene dine i det du forlater sykehuset. 

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Søk om å få dekke reiseutgifter

Du kan ha krav på å få dekket dine reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for ledsager. Søk om dette ved å sende inn reiseregning via helsenorge.no.

Søk om reisedekning (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?