Planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har fortsatt smittevernhensyn som har betydning for forhold knyttet til behandling og undersøkelse. 

Før

Den siste uka før timen din

Har du symptomer - ikke møt, ring!

Sammen med innkallingsbrevet mottar du et vedlegg med viktig informasjon og to spørsmål du daglig skal ta stilling til den siste uka før timen din. Har du ikke mottatt innkallingsbrev finner du samme informasjon på denne siden.

  1. Er du i isolasjon eller karantene/innreisekarantene?
  2. Har du i løpet av den siste uken hatt
  • nyoppstått luftveisinfeksjon som hoste, tungpust, sår hals?
  • ELLER feber, muskelsmerter, uavklarte magesmerter sammen med feber over 38 grader, eller tap av lukt- og smakssans?

Ring oss så snart som mulig hvis forhold tilsier at du må svare JA på noen av spørsmålene den dagen du har time.  Dette gjelder også dersom du har tatt vaksine. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet og på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på Sykehuset Levanger, tlf. 74 09 80 00 eller Sykehuset Namsos, tlf. 74 21 54 00

Ved tidlig beskjed bidrar du til å holde ventelistene nede. Tusen takk! 

Planlegg transport 

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det. Pasientreiser har, i forbindelse med koronapandemien, midlertidige endringer i refusjonsordningen for pasientreiser med bil. Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du imidlertid unngå at du selv er sjåfør, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Mistenker du at du har koronavirus, må du kontakte helsepersonell for veiledning til reisen din. 

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag

Behov for ledsager?

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun én ledsager.  Ledsager må kunne svare NEI på alle spørsmålene i svarskjemaet for å få bli med inn på sykehuset.

 

Dagen du har time hos oss

Fyll ut svarskjemaet

Svarskjemaet du mottok sammen med innkallingen skal fylles ut samme dag som du har time hos oss. Dersom du ikke har mottatt svarskjemaet finner du det her. Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp. Gi oss beskjed per telefon.

  1. Er du i isolasjon eller karantene/innreisekarantene?
  2. Har du i løpet av den siste uken hatt
  • nyoppstått luftveisinfeksjon som hoste, tungpust, sår hals?
  • ELLER feber, muskelsmerter, uavklarte magesmerter sammen med feber over 38 grader, eller tap av lukt- og smakssans?


Dersom svaret fortsatt er NEI på alle spørsmål, er du velkommen til timen din. Ta med deg både svarskjemaet og innkallingsbrevet, dersom du har mottatt dette.

Under

Ikke møt i unødvendig god tid

For å redusere risikoen for smittespredning, ber vi om at du ikke møter i unødvendig god tid.

Oppmøtested

I innkallingsbrevet finner du opplysning om ditt oppmøtested. Vi ber deg merke deg hvilken inngang du skal benytte. Det kan være vanskelig å finne fram til riktig oppmøtested hvis du benytter feil inngang, i tillegg til at det er uønsket av smittevernhensyn.

Kart over sykehusområdet

Adgangskontroll

Vi har fortsatt adgangskontroll for å redusere smitterisiko under ditt opphold på sykehuset.

Vis ferdig utfylt skjema uoppfordret

Vi ber om at du uoppfordret viser ferdig utfylt svarskjema i adgangskontrollen, slik at adgangskontrollen går hurtigere og risikoen for kø og smittespredning i inngangspartiet reduseres. Dersom du ikke har ferdig utfylt svarskjema med deg, blir du stilt spørsmålene muntlig.

Ledsager

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager. Ledsager må kunne svare NEI på alle spørsmålene i svarskjemaet for å få bli med inn på sykehuset.

Gravide og deres partner/ledsager

Partner/ledsager kan være med på rutineultralyd. Ledsager utover rutineultralyd må avtales med avdelingen på forhånd.
I perioden før aktiv fødsel og i barseltiden vil en så langt som mulig legge til rette for at partner/ledsager kan være tilstede. I perioder med full barselavdeling kan det være behov for at fødende deler rom, og partner/ledsager kan da ikke tilbys opphold i avdelingen. Det bes om at partner/ledsager ikke reiser fra og til under opphold ved fødsel og barseltid, men oppholder seg i avdelingen. Partner/ledsager som ikke oppholder seg i avdelingen i hele barselperioden kan komme på besøk, men besøk må avtales med avdelingen på forhånd.

Informasjon til gravide

Besøk

Sykehuset har fortsatt besøksrestriksjoner, og det føres protokoll over besøk for å lette smittesporing i etterkant av en eventuell smittesituasjon.

Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Det forutsettes at det tas hensyn til drift, andre pasienter og mulighet for å holde avstand når besøk skal gjennomføres. Om man ikke greier å tilrettelegge for det må besøket vente.

Retningslinjer for besøkende

Håndhygiene

Desinfiser hendene dine før du kommer til adgangskontrollen ved sykehuset. Bruk nok sprit og desinfiser i minst 20 sekunder.  

Vi oppfordrer til hyppig håndhygiene under hele oppholdet i sykehuset, særlig etter toalettbesøk og etter at du har berørt felles kontaktpunkt som dørhåndtak, heisknapper, gelendre etc., og alltid før inntak av mat og drikke.

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Hold avstand

Hold en meter til andre når du kan, du kan være nærmere når du må.  

Etter

Forlat sykehuset når du er ferdig

Vi ber om at du forlater sykehuset når du er ferdig med timen din. Desinfiser hendene dine i det du forlater sykehuset. 

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Søk om å få dekke reiseutgifter

Du kan ha krav på å få dekket dine reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for ledsager. Søk om dette ved å sende inn reiseregning via helsenorge.no.

Søk om reisedekning (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?