Planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har innført smittevernhensyn som kan innebære at tidspunkt for timen din må tilpasses og at du ikke kan ha med ledsager/pårørende inn på sykehuset. Vi ber om at du leser informasjonen nøye.

Før

De siste ti dagene før timen din

Har du symptomer - ikke møt, ring!

Sammen med innkallingsbrevet mottar du et vedlegg med viktig informasjon og syv spørsmål du daglig skal ta stilling til de ti siste dagene før timen din. Har du ikke mottatt innkallingsbrev finner samme informasjon på denne siden.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?

Ring oss så snart som mulig hvis forhold tilsier at du må svare JA på et eller flere av spørsmålene den dagen du har time. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet og på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på Sykehuset Levanger, tlf.  74 09 80 00 eller Sykehuset Namsos, tlf.  74 21 54 00

Tidlig beskjed gir oss mulighet for å tilpasse timen din uten av ventelistene vokser. Det kommer alle til gode.

Planlegg transport 

Under nåværende situasjon med smitterisiko oppfordrer vi til at du kjører selv til behandling dersom det praktisk lar seg gjennomføre, eller at du får noen til å kjøre deg. Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås. 

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din

Vi gjør oppmerksom på at du selv må avbestille eventuell taxi eller annen transport som Pasientreiser har bestilt til deg, dersom timen din må avbestilles.

Behov for ledsager?

Ledsager eller pårørende skal ikke følge med deg inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at du skal kunne gjennomføre din undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. Ledsager må kunne svare NEI på alle de syv spørsmålene i svarskjemaet for å få bli med inn på sykehuset.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?


 

Dagen du har time hos oss

Fyll ut svarskjemaet

Svarskjemaet du mottok sammen med innkallingen skal fylles ut samme dag som du har time hos oss. Dersom du ikke har mottatt svarskjemaet finner du det her. Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp. Gi oss beskjed per telefon.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?


Dersom svaret fortsatt er NEI på alle spørsmål, er du velkommen til timen din. Ta med deg både svarskjemaet og innkallingsbrevet, dersom du har mottatt dette.

Under

Ikke møt i unødvendig god tid

For å redusere risikoen for smittespredning, ber vi om at du ikke møter i unødvendig god tid.

Oppmøtested

I innkallingsbrevet finner du opplysning om ditt oppmøtested. Vi ber deg merke deg hvilken inngang du skal benytte. Det kan være vanskelig å finne fram til riktig oppmøtested hvis du benytter feil inngang, i tillegg til at det er uønsket av smittevernhensyn.

Kart over sykehusområdet

Adgangskontroll

Vi har innført adgangskontroll for å redusere smitterisiko under ditt opphold på sykehuset.

Vis ferdig utfylt skjema uoppfordret

Vi ber om at du uoppfordret viser ferdig utfylt svarskjema i adgangskontrollen, slik at adgangskontrollen går hurtigere og risikoen for kø og smittespredning i inngangspartiet reduseres. Dersom du ikke har ferdig utfylt svarskjema med deg, blir du stilt spørsmålene muntlig.

Ledsager

Ledsager eller pårørende skal ikke følge med deg inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at du skal kunne gjennomføre din undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. Ledsager må kunne svare NEI på alle de syv spørsmålene i svarskjemaet.

Gravide og deres partner/ledsager

Gravide har anledning til å ha med partner/ledsager på rutineultralydkontroll og under den aktive delen av fødselen. Det er ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Informasjon til gravide

Besøk

Besøksforbudet på våre sykehus er opphevet, men det er fortsatt ikke slik at alle som ønsker å komme på besøk vil få en avtale om dette.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Håndhygiene

Desinfiser hendene dine under adgangskontrollen når du kommer til sykehuset. Vi oppfordrer til hyppig håndhygiene under hele oppholdet i sykehuset, særlig etter toalettbesøk og etter at du har berørt felles kontaktpunkt som dørhåndtak, heisknapper, gelendre etc.

Hold avstand

Unngå nærkontakt med andre pasienter. Hold to meters avstand hvis du kan, og minst 1 meter til andre. Dette gjelder ikke under selve undersøkelsen eller behandlingen, men for hele oppholdet for øvrig.

For å overholde avstandsreglene ønsker vi at du bruker trapp istedenfor heis når du kan. 

Etter

Forlat sykehuset når du er ferdig

Vi ber om at du forlater sykehuset når du er ferdig med timen din. Desinfiser hendene dine når du drar. 

Søk om å få dekke reiseutgifter

Du kan ha krav på å få dekket dine reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for ledsager. Søk om dette ved å sende inn reiseregning via helsenorge.no.

Søk om reisedekning (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?