Planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har innført smittevernhensyn som kan innebære at tidspunkt for timen din må tilpasses og at du ikke kan ha med ledsager/pårørende inn på sykehuset. Vi ber om at du leser informasjonen nøye.

Før

De siste ti dagene før timen din

Har du symptomer - ikke møt, ring!

Sammen med innkallingsbrevet mottar du et vedlegg med viktig informasjon og syv spørsmål du daglig skal ta stilling til de ti siste dagene før timen din. Har du ikke mottatt innkallingsbrev finner samme informasjon på denne siden.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?

Ring oss så snart som mulig hvis forhold tilsier at du må svare JA på et eller flere av spørsmålene den dagen du har time. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet og på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på Sykehuset Levanger, tlf. 74 09 80 00 eller Sykehuset Namsos, tlf. 74 21 54 00

Ved tidlig beskjed bidrar du til å holde ventelistene nede. Tusen takk! 

Planlegg transport 

Unngå offentlig transport hvis du kan

Under nåværende situasjon med smitterisiko oppfordrer vi til at du kjører selv til behandling dersom det praktisk lar seg gjennomføre, eller at du får noen til å kjøre deg. Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås. 

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din

Smitteverntiltak ved rekvirert pasientreise

 • To pasienter kan sitte bak i en ordinær drosje. Passasjerer skal ikke sitte foran.
 • Det anbefales å bruke munnbind hvis to eller flere kjører sammen.
 • Bruk av munnbind anbefales uansett ved lengre turer (over én time)
Rekvirert pasientreise (helsenorge.no)

Avbestill transport hvis timen din må avbestilles

Du må selv avbestille eventuell taxi eller annen transport som Pasientreiser har bestilt til deg, dersom timen din må avbestilles.

Behov for ledsager?

Ledsager eller pårørende skal ikke følge med deg inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at du skal kunne gjennomføre din undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. Ledsager må kunne svare NEI på alle de syv spørsmålene i svarskjemaet for å få bli med inn på sykehuset.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?


 

Dagen du har time hos oss

Fyll ut svarskjemaet

Svarskjemaet du mottok sammen med innkallingen skal fylles ut samme dag som du har time hos oss. Dersom du ikke har mottatt svarskjemaet finner du det her. Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp. Gi oss beskjed per telefon.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?


Dersom svaret fortsatt er NEI på alle spørsmål, er du velkommen til timen din. Ta med deg både svarskjemaet og innkallingsbrevet, dersom du har mottatt dette.

Under

Ikke møt i unødvendig god tid

For å redusere risikoen for smittespredning, ber vi om at du ikke møter i unødvendig god tid.

Oppmøtested

I innkallingsbrevet finner du opplysning om ditt oppmøtested. Vi ber deg merke deg hvilken inngang du skal benytte. Det kan være vanskelig å finne fram til riktig oppmøtested hvis du benytter feil inngang, i tillegg til at det er uønsket av smittevernhensyn.

Kart over sykehusområdet

Adgangskontroll

Vi har fortsatt adgangskontroll for å redusere smitterisiko under ditt opphold på sykehuset.

Vis ferdig utfylt skjema uoppfordret

Vi ber om at du uoppfordret viser ferdig utfylt svarskjema i adgangskontrollen, slik at adgangskontrollen går hurtigere og risikoen for kø og smittespredning i inngangspartiet reduseres. Dersom du ikke har ferdig utfylt svarskjema med deg, blir du stilt spørsmålene muntlig.

Ledsager

Ledsager eller pårørende skal ikke følge med deg inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at du skal kunne gjennomføre din undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. Ledsager må kunne svare NEI på alle de syv spørsmålene i svarskjemaet.

Gravide og deres partner/ledsager

Gravide har ikke anledning til å ha med partner/ledsager på polikliniske kontroller, som for eksempel ultralyd. Partner/ledsager kan kun være tilstede under den aktive delen av fødselen. Det er ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Informasjon til gravide

Besøk

Sykehuset er restriktive i forhold til besøk. Alle som vil besøke inneliggende pasienter må gjøre direkte avtale med aktuell avdeling.

Retningslinjer for besøkende

Håndhygiene

Desinfiser hendene dine før du kommer til adgangskontrollen ved sykehuset. Bruk nok sprit og desinfiser i minst 20 sekunder.  

Vi oppfordrer til hyppig håndhygiene under hele oppholdet i sykehuset, særlig etter toalettbesøk og etter at du har berørt felles kontaktpunkt som dørhåndtak, heisknapper, gelendre etc., og alltid før inntak av mat og drikke.

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Hold avstand

Unngå nærkontakt med andre pasienter. Hold to meters avstand hvis du kan, og minst en meter til andre. Dette gjelder ikke under selve undersøkelsen eller behandlingen, men for hele oppholdet for øvrig. Kortvarige passeringer med kortere avstand enn en meter går fint.

For å overholde avstandsreglene ønsker vi at du bruker trapp istedenfor heis når du kan. 

Etter

Forlat sykehuset når du er ferdig

Vi ber om at du forlater sykehuset når du er ferdig med timen din. Desinfiser hendene dine i det du forlater sykehuset. 

Illustrasjon av desinfisering av hender. Grafikk.

Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel i en hånd. Fordel middelet på alle overflater på begge hender, inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. Illustrasjon: Tegnehanne

Søk om å få dekke reiseutgifter

Du kan ha krav på å få dekket dine reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for ledsager. Søk om dette ved å sende inn reiseregning via helsenorge.no.

Søk om reisedekning (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?