Psykose - Generelle forhold i psykosebehandling

Det er stor variasjon i hvilken behandling pasienter hos oss har behov for. Her finner du beskrivelse av forhold som vil være aktuelle for svært mange av pasientene hos oss.