Psykose - overføring fra fastlege

Pasienter hvor det er mistanke om psykoseutvikling skal som hovedregel tas i mot av spesialisthelsetjenesten innen en uke. Som hovedregel skal de vurderes i poliklinikk, men hvis innleggelse bedømmes som nødvendig bør pasienten tilbys innleggelse som øyeblikkelig hjelp.