HELSENORGE

Behandling ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

Vi ønsker å gi deg et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud. Behandlingen vil være en kombinasjon av individuell og gruppebasert terapi, miljøterapi, familiearbeid og fysioterapi.

dekorasjon

Hensikten med innleggelsen er å jobbe med spiseforstyrrelsen din, for å bedre helse- og livskvaliteten din. En forutsetning er at du ønsker å gjøre endringer i uhensiktsmessige rutiner og atferd knyttet til spiseforstyrrelsen. 

Når du kommer til innleggelse, vil du få et fast team som består av miljøkontakter, lege/psykolog og fysioterapeut. Hvis ingen i teamet ditt er tilstede, vil du alltid ha en annen miljøkontakt tilgjengelig.

I starten av behandlingen vil vi bruke tid på å bli kjent med deg og dine behov. Vi ønsker at du skal ta en aktiv rolle i behandlingen, og sammen med deg setter vi mål for innleggelsen. Teamet vil være der for å trygge, støtte og motivere deg til å oppnå målene dine. 

Prøveuke og samarbeidsavtale

Den første uken kalles prøveuke. Hensikten er at du skal bli kjent med oss og vårt behandlingstilbud. Vi ønsker at du skal bruke denne uka til å bli kjent med seksjonen og tenke gjennom din motivasjon, ønsker og mål for innleggelsen.

Takker du ja til behandling etter prøveuken, signeres samarbeidsavtalen påfølgende mandag. Den beskriver behandlingstilbudet og hvordan vi kan samarbeide innenfor disse rammene.

Ukeplan, ukemålsetting og spiseliste

Noe av behandlingens målsetting er å tilføre rammer og struktur på mat, måltid, aktivitet og hvile. Dette er forankret gjennom en ukeplan.

Ukentlig utarbeider og justerer du og teamet ditt den individuelle ukemålsettingen og spiselisten. Spiselisten justeres ut fra målsetting og vekt.​

Fysisk aktivitet og miljøterapi

Tidlig i oppholdet vil fysioterapeuten gjøre en kartlegging av dine erfaringer med fysisk aktivitet og trening, og sammen med deg lage en plan for hvilken type aktivitet du kan delta på. Dette avhenger av helsetilstanden din, men også av hva du trives med og ønsker. Fysioterapeuten driver gruppe med fokus på kropp, samt tilbyr individuelle timer.

En del av behandlingen vil også ha fokus på miljøterapi, som for eksempel gåturer, sosialt samspill og yoga. En dag i uka er det turdag, der du vil få være med på ulike turmål og aktiviteter. Dette kan være gårdsbesøk, friluftstur, klatring, cafebesøk og shopping. Hvilke turer du skal være med på avhenger av helsetilstanden din. Vi avtaler dette når vi utformer ukemålsettingen din.

Gruppebehandling og individuell behandling

Behandlingen vil ha fokus både på gruppebehandling og individuell behandling. De ulike gruppene ledes av to personal og inngår i seksjonens ukeplan med ulikt innhold og tilnærminger. Her får du en arena der du lærer, lytter, ser, reflekterer og trener. Du vil også kjenne deg igjen, oppleve at du ikke er alene med utfordringene dine, lære av andres erfaring, få tilbakemelding, bli bekreftet og få utfordringer.

Under innleggelsen vil det, i samråd med deg, bli vurdert hvilke hjelpemidler som vil være nyttig for deg. Hos noen kan det blant annet være behov for å utarbeide mestringsplan eller kriseplan.

Noen ganger kan det være aktuelt å gjøre individuelle tilpasninger i behandlingen. Du vil oppleve at medpasienter har andre mål og tilpasninger enn deg. Slike tilpasninger gjøres i samråd med teamet.

Jeg har møtt mange som sier at de skulle ønske de aldri hadde blitt syk. Jeg har aldri møtt noen som har angret på at de ble frisk.

Tidligere pasientFant du det du lette etter?