HELSENORGE
Gyn/Føde/barselavdelingen, Sykehuset Levanger / Gyn/Føde/barselavdelingen, Sykehuset Namsos

Ultralyd rutineundersøkelse

Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er ingen forberedelser før denne undersøkelsen, men det er anbefalt å få tømt blæren før du går inn til undersøkelsen.


Under

Formålet med undersøkelsen er å fastsette nøyaktig termin og vurdere morkakens plassering.

Fosterets anatomi og utvikling undersøkes også. Om jordmor finner noe som kan tyde på at fosteret vil trenge ekstra oppfølging, settes du opp til ny kontroll, eller henvises til fostermedisinsk avdeling.

Både fosterets stilling under undersøkelsen og høy BMI kan gjøre undersøkelsen vanskelig, og du kan derfor bli satt opp til ny kontroll.Etter

Du kan forlate avdelingen straks etter undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?