Hjelp oss å bli bedre!

Brukerundersøkelse Psykisk helsevern og rus

Hva er dine erfaringer med behandlingstilbudet i Klinikk for psykisk helsevern og rus? Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra deg gjennom en spørreundersøkelse. Innspillene fra deg kan bidra til forbedret kvalitet.

​Enten du har vært til poliklinisk behandling, eller hatt et opphold hos oss - er det viktig for oss å vite hvordan ditt møte med klinikken vår har vært.

Ved utskriving vil vi gjerne at du svarer på 16 spørsmål. Undersøkelsen gjennomføres ved å benytte et nettbrett som vi låner ut til formålet.

Det er selvsagt frivillig å delta.

Svarene blir brukt som informasjon om kvaliteten på tjenestene, sett med brukernes øyne.

I poliklinikken får du utlevert lesebrett av kontorpersonalet i ekspedisjonen. I sengespostene er det personell fra behandlingsteamet som står for ut- og innlevering av nettbrett.

Sammen med deg vil vi finne et egnet sted slik at du kan gjennomføre besvarelsen i fred og ro. Spørreundersøkelsen vil ta cirka 10 minutter.

Deltakelsen din og svarene dine vil bli anonymisert. Dette innebærer at svarene dine ikke vil være tilgjengelig for behandleren din.

Takk for hjelpen!

Kathinka Meirik
Klinikkleder

Fant du det du lette etter?