HELSENORGE
Gjelder for strategiperioden 2019-2024

Strategi- og handlingsplan for forskning

Helseforetakene har forskning som en av sine fire lovpålagte oppgaver. Forskning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om likeverdige helsetjenester av høy kvalitet.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com
Fant du det du lette etter?