Å balansere på stram line – eksterne faktorer som påvirker helsefremmende ledelse

Denne studien ble gjennomfört blant norske og svenske småskala-bedrifter. Denne typen bedrifter er viktige for økonomien i Europa og EU anser dem som en nøkkelfaktor for å sikre vekst, innovasjon, skape arbeidsplasser og sosial integrering.

Å balansere på stram line – eksterne faktorer som påvirker helsefremmende ledelse
Foto: Colourbox.com

Hedlund M, Landstad BJ, Vinberg S 

Småskalabedrifter med færre enn 20 ansatte sysselsetter en femtedel av alle ansatte innen privat næringsliv.

Denne studien ble gjennomfört blant norske og svenske småskala-bedrifter. Denne typen bedrifter er viktige for økonomien i Europa og EU anser dem som en nøkkelfaktor for å sikre vekst, innovasjon, skape arbeidsplasser og sosial integrering.

Tidligere forskning viser at ledere av småskalabedrifter fokuserer lite på, og har utilstrekkelige kunnskaper om helsefremmende arbeidsmiljø. I denne studien ble det foretatt dybdeintervju av 18 ledere, der lederne ble oppfordret til å dele erfaringer om hvilke eksterne faktorer som har innflytelse på det helsefremmende arbeidsmiljøet og hvordan disse faktorene påvirker det helsefremmende arbeidsmiljøet.
Studien viste at det er flere avgjørende eksterne faktorer som påvirker mulighetene til en helsefremmende ledelse i små og mellomstore bedrifter. De to viktigste funnene i denne studien er at lederne har begrenset spillerom og behov for støtte i det eksterne miljøet rundt seg selv og bedriften.

Når det gjelder mangel på spillerom, peker lederne på et komplisert og rigid lovverk, høyt arbeidspress, presset markedssituasjon, presset økonomi og høye krav til sikkerhet og helse.

Det viser seg at til tross for begrensede muligheter for å utøve helsefremmende ledelse, finner ledere i denne typen bedrifter støtte og inspirasjon fra miljøet rundt seg. Dette kan være i form av styret, mentorer, arbeidsrelaterte nettverk, familie og venner Disse fungerer som en buffer og er en avgjørende ressurs for lederen i sin utøvelse av et helsefremmende lederskap.

Som tittelen sier, er dette arbeidet som å balansere på en stram linje. Man må manøvrere seg smidig i et komplisert landskap.

Kontaktperson: Bodil.landstad@hnt.no

Originaltittel: Tightrope walking: external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises

Publisering: Society, Health & Vulnerability, June 27th 2017, Open Access

Fant du det du lette etter?