HELSENORGE

Å sette ord på drivkrefter for vellykket rehabilitering tilbake til arbeidslivet

Innen helsevesenet er kunnskapen om hvordan negative følelser kan påvirke helse et velkjent fenomen. Men, det er lite kunnskap om hvordan positive følelser kan påvirke helse.

Å sette ord på drivkrefter for vellykket rehabilitering tilbake til arbeidslivet
Foto: colourbox.com

Landstad BJ, Åhrberg Y

En tidligere forskningsstudie fastslår at begrepene ønske, lengsel og forfengelighet bærer med seg følelser og verdier som kan påvirke hvordan mennesker oppfatter seg selv og sin rehabiliteringsprosess.

På bakgrunn av disse funnene ville vi undersøke meningen med begrepene ønske, lengsel og forfengelighet, samtidig som vi ville se på hvilken rolle disse begrepene hadde for en vellykket rehabilitering tilbake til arbeidslivet.

Studien ble gjennomført som en konseptanalyse, der man inngående har studert struktur, funksjon og mening til begrepene ønske, lengsel og forfengelighet knyttet til rehabiliteringsprosessen tilbake til arbeidslivet.

Følelsene som ligger i det å ønske, lengte og å være forfengelig har stor innflytelse for selvoppfattelse og forståelse av egen situasjon for mennesker i en rehabiliteringsprosess. Hvordan man snakker om og forstår rehabilitering, påvirker hvordan man responderer på tiltak som blir iverksatt i rehabiliteringsprosessen og utfallet av rehabiliteringen.

Kontaktperson: Bodil Landstad

Publikasjon: Disability and Rehabilitation, 2018; 40(15), 1781-1790.

Originalartikkel: Conceptualizing the driving forces for successful rehabilitation back to work.

Fant du det du lette etter?